El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC294 - MANTENIMENT

SC294 - MANTENIMENT
DADES DE L’EMPRESA
Nom empresa
No visible
CP – Ciutat
Santa Cristina D’Aro 17246
OFERTA LABORAL
Categoria professional
Manteniment
Descripció del lloc
Instal·lacions…
[...]

SC293 - MANTENIMENT

SC293 - MANTENIMENT
DADES DE L’EMPRESA
Nom empresa
No visible
CP – Ciutat
Santa Cristina D’Aro
OFERTA LABORAL
Categoria professional
Manteniment
Descripció del lloc (funcions)
Preparació…
[...]

SC292 - ADMINISTRACIÓ

SC292 - ADMINISTRACIÓ
DADES DE L’EMPRESA
Nom empresa
No visible
Adreça
CP – Ciutat
Santa Cristina d’Aro
OFERTA LABORAL
Categoria professional
Administració
Descripció del lloc…
[...]

Facebook

Instagram

Twitter