DONACIÓ DE 50 FOTOGRAFIES RELATIVES AL MAS DE CAN CODOLAR

El Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró, representat pel Sr. Nicolau Guanyabens i Calvet, ha fet donació a l'ajuntament de Santa Cristina d'Aro de 50 fotografies en suport paper relatives al mas de Can Codolar i entorn -un casal important del terme històric de Solius i del massís de l’Ardenya.

Aquestes fotografies fins ara pertanyien a la col·lecció d’imatges Jordi Arenas i Clavell que es conserva al Museu Arxiu esmentat. Les fotografies són dels anys 1930-1981, aprox.

Agraïm molt sincerament la donació al Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró i esperem ben aviat posar-la a disposició de tothom.

A la imatge, el Sr. Nicolau Guanyabens amb la regidora de l'Arxiu, Sra. Tina Gorina, el dia del lliurament oficial.

210917 Donació de 50 fotografies relatives al Mas Codolar