SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE "DESCRIPCIÓ EN FORMAT CATÀLEG I INSTAL·LACIÓ DE 2240 DOCUMENTS DE DONACIONS DE PARTICULARS PENDENTS DE TRACTAMENT"

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, a través de l'Arxiu Municipal de Santa Cristina d'Aro, ha estat subvencionat per la Diputació de Girona, per a la realització del projecte: "Descripció en format catàleg i instal·lació de 2240 documents de donacions de particulars pendents de tractament".

Aquesta subvenció permetrà tenir inventariades totes les donacions i cessions rebudes a dia d’avui, el tractament físic de les quals va haver de quedar aturat per la situació de pandèmia de l’any anterior (2020).

Els 2240 documents es divideixen en:

2170 fotografies, entre les quals la col·leccció del llibre L’Abans
43 documents textuals
27 documents impresos, exemplars de premsa i publicacions
La seva cronologia va del segle XVIII a l’any 2000. 

Els treballs del projecte es van iniciar el juliol de 2021, amb les tasques dels professionals externs Gerard Fogueras i Miquel Correyero, i es preveu que acabin aquest mes de novembre de 2021.

El projecte compta amb un ajut de 383,25 euros per part de la Diputació de Girona, que és el 36,5% del total pressupostat.

211125 Subv DipuGi Descr LAbans

 

211125 400 uds GFC 1

 

211125 Suv DipuGi logo

Arxivers del Baix Empordà

Participem en el grup d’Arxivers del Baix Empordà (ABE), que funciona com a grup de debat i planificació d'estratègies d'actuació conjuntes.

ABE

 

ARXIU COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

Visiteu el portal dels arxius comarcals. Va ser creat el 2010 i el 2016 es va actualitzar en format responsiu (permet l’accés als usuaris des de qualsevol dispositiu (telèfon mòbil, tauleta, portàtil, ordinador de taula).

https://xac.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/noticia_web_responsiu

Fundació Moret i Marguí

L'Arxiu Municipal té signat un conveni d’actuació amb la Fundació Moret i Marguí per tal de fomentar la sensibilitat ciutadana cap a la donació o cessió de documentació privada d’interès cultural per al conjunt del municipi.

Subvenció del departament de cultura per a la realització del projecte "Catàleg, digitalització i buidat de la sèrie de censos i padrons d'habitants (1856-1920)"

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, a través de l'Arxiu Municipal de Santa Cristina d'Aro, ha estat subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per a la realització del projecte: "Catàleg, digitalització i buidat selectiu de la sèrie de censos i padrons d'habitants (1856-1920)".

Una subvenció que permetrà resoldre les sol·licituds d'accés a aquesta documentació, que són molt freqüents, amb major celeritat i fiabilitat.

El projecte es desenvoluparà de maig a novembre de 2021 i compta amb un ajut de 1.324 euros per part de la Generalitat de Catalunya, que és el 50% del total pressupostat.

 

GenCat Deptm Cult 2

 

210503 Subvenció Dept. de Cultura projecte Catàleg digitalització i buidat selectiu de la sèrie de censos i padrons