Arxivers del Baix Empordà

Participem en el grup d’Arxivers del Baix Empordà (ABE), que funciona com a grup de debat i planificació d'estratègies d'actuació conjuntes.

ABE

 

ARXIU COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

Visiteu el portal dels arxius comarcals. Va ser creat el 2010 i el 2016 es va actualitzar en format responsiu (permet l’accés als usuaris des de qualsevol dispositiu (telèfon mòbil, tauleta, portàtil, ordinador de taula).

https://xac.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/noticia_web_responsiu

Fundació Moret i Marguí

L'Arxiu Municipal té signat un conveni d’actuació amb la Fundació Moret i Marguí per tal de fomentar la sensibilitat ciutadana cap a la donació o cessió de documentació privada d’interès cultural per al conjunt del municipi.

Subvenció del departament de cultura per a la realitzaciódel projecte "Catàleg, digitalització i buidat de la sèrie de censors i padrons d'habitants (1856-1920)"

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, a través de l'Arxiu Municipal de Santa Cristina d'Aro, ha estat subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per a la realització del projecte: "Catàleg, digitalització i buidat selectiu de la sèrie de censos i padrons d'habitants (1856-1920)".

Una subvenció que permetrà resoldre les sol·licituds d'accés a aquesta documentació, que són molt freqüents, amb major celeritat i fiabilitat.

El projecte es desenvoluparà de maig a novembre de 2021 i compta amb un ajut de 1.324 euros per part de la Generalitat de Catalunya, que és el 50% del total pressupostat.

210503 Subvenció Dept. de Cultura projecte Catàleg digitalització i buidat selectiu de la sèrie de censos i padrons

Facebook

Instagram

Twitter