RESULTAT DE LA CONTRACTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS PER A L’ARXIU MUNICIPAL PER A L’ANY 2024

Aquest any 2024, els diferents serveis externs que requereix l’Arxiu Municipal s’han contractat mitjançant procés de licitació pública.

Us presentem els professionals i empreses guanyadores de cadascun dels lots:

Lot 1 A MartíLot 1 – Descripció: Albert Martí Arau

Lot 2 DinserLot 2 – Digitalització: Dinser S.L.
Lot 3 X NiellLot 3 – Recerca: Xevi Niell Ciurana

Lot 4 TretzeLot 4 – Activitats Educatives: Tretze Cultura S.L.

Més informació sobre la contractació:
https://santacristina.cat/arees/arxiu-municipal/informacio-general/568-col-laboracions/11526-contractacio-de-diversos-serveis-per-a-l-arxiu-municipal-per-a-l-any-2024.html

CONTRACTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS PER A L’ARXIU MUNICIPAL PER A L’ANY 2024

De cara a l’any 2024, els diferents serveis externs que requereix l’Arxiu Municipal es contractaran mitjançant procés de licitació pública.
Es preveu contractar serveis de descripció, digitalització, recerca i activitats educatives (quatre lots diferents).

Les empreses i professionals interessats/des podeu presentar ofertes fins el dia 10/11/2023, a les 23:59:59.

Vegeu els detalls de la licitació a:
https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/a8272752-d763-4130-ae71-b766a96ae08d/200156168 

Licitació serveis arxivístics

SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (2022) PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE “DIGITALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE LA CONTRIBUCIÓ TERRITORIAL I DE DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS FREQÜENT”

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, a través de l'Arxiu Municipal de Santa Cristina d'Aro, ha estat subvencionat per la Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) -dins la línia d’ajuts per a instruments de descripció, digitalització i restauració de fons i documents-, per a la realització del projecte: "Digitalització i descripció de documentació de la contribució territorial (impost béns rústics i urbans, amillaraments, cadastres) i de documentació administrativa d'ús freqüent a oficines (obres noves)".

Això ens permetrà resoldre molt més ràpidament les sol·licituds d’informació relatives a la documentació de l’impost o contribució territorial, que és una de les documentacions més demanades, a més de poder penjar en línia una taula de dades extretes d’aquest impost que pugui servir per a autocerques que pugui fer la ciutadania.

Pel que fa a la documentació administrativa digitalitzada, és la que estadísticament ve indicada com a documentació molt freqüentment demanada. La seva posada a disposició en línia a través de la Intranet permetrà a les oficines accedir-hi sense haver de sol·licitar-ho ni esperar a l’arribada del document en paper.

El projecte compta amb un ajut de 2.726,00€ d’un cost total del projecte de 4.200,00€.

AMSCA 01.01 F129 1731 0001 0004


Logo Generalitat

SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (2022) PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE “EQUIVALÈNCIES ENTRE ELS QUADRES DE CLASSIFICACIÓ DE L’AJUNTAMENT I EL MODEL MUNICIPAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA”

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, a través de l'Arxiu Municipal de Santa Cristina d'Aro, ha estat subvencionat per la Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) -dins la línia d’ajuts per al disseny i implementació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals-, per a la realització del projecte: "Equivalències entre els quadres de classificació de l’Ajuntament i el model municipal de la Generalitat de Catalunya".

Això ens permetrà, a partir de l’any 2023, utilitzar el sistema de classificació estàndard per a les administracions locals catalanes i integrar-nos millor a les solucions d’administració electrònica i gestió documental que proporciona la pròpia Generalitat de Catalunya i el Consorci AOC, per exemple.

El projecte compta amb un ajut de 724,00€ d’un cos total del projecte de 2.000,00€.

QdC equivalències

 

Logo Generalitat

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (2022) PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE “TRACTAMENT ARXIVÍSTIC DE DOCUMENTS DE L’AJUNTAMENT PENDENTS D’INVENTARI I ALTRES DOCUMENTS PROCEDEDENTS DE CESSIONS I DONACIONS PARTICULARS”

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, a través de l'Arxiu Municipal de Santa Cristina d'Aro, ha estat subvencionat per la Diputació de Girona, per a la realització del projecte: "Tractament arxivístic de documents de l’ajuntament pendents d’inventari i d’altres procedents de cessions i donacions particulars".

El projecte compta amb un ajut de 2.261,00€ per part de la Diputació de Girona, d’un total de 4.522,00€.

211125 Suv DipuGi logo

IMG 4963

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE "DESCRIPCIÓ EN FORMAT CATÀLEG I INSTAL·LACIÓ DE 2240 DOCUMENTS DE DONACIONS DE PARTICULARS PENDENTS DE TRACTAMENT"

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, a través de l'Arxiu Municipal de Santa Cristina d'Aro, ha estat subvencionat per la Diputació de Girona, per a la realització del projecte: "Descripció en format catàleg i instal·lació de 2240 documents de donacions de particulars pendents de tractament".

Aquesta subvenció permetrà tenir inventariades totes les donacions i cessions rebudes a dia d’avui, el tractament físic de les quals va haver de quedar aturat per la situació de pandèmia de l’any anterior (2020).

Els 2240 documents es divideixen en:

2170 fotografies, entre les quals la col·leccció del llibre L’Abans
43 documents textuals
27 documents impresos, exemplars de premsa i publicacions
La seva cronologia va del segle XVIII a l’any 2000. 

Els treballs del projecte es van iniciar el juliol de 2021, amb les tasques dels professionals externs Gerard Fogueras i Miquel Correyero, i es preveu que acabin aquest mes de novembre de 2021.

El projecte compta amb un ajut de 383,25 euros per part de la Diputació de Girona, que és el 36,5% del total pressupostat.

211125 Subv DipuGi Descr LAbans

 

211125 400 uds GFC 1

 

211125 Suv DipuGi logo

Arxivers del Baix Empordà

Participem en el grup d’Arxivers del Baix Empordà (ABE), que funciona com a grup de debat i planificació d'estratègies d'actuació conjuntes.

ABE

 

ARXIU COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

Visiteu el portal dels arxius comarcals. Va ser creat el 2010 i el 2016 es va actualitzar en format responsiu (permet l’accés als usuaris des de qualsevol dispositiu (telèfon mòbil, tauleta, portàtil, ordinador de taula).

https://xac.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/noticia_web_responsiu

Fundació Moret i Marguí

L'Arxiu Municipal té signat un conveni d’actuació amb la Fundació Moret i Marguí per tal de fomentar la sensibilitat ciutadana cap a la donació o cessió de documentació privada d’interès cultural per al conjunt del municipi.

Subvenció del departament de cultura per a la realització del projecte "Catàleg, digitalització i buidat de la sèrie de censos i padrons d'habitants (1856-1920)"

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, a través de l'Arxiu Municipal de Santa Cristina d'Aro, ha estat subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per a la realització del projecte: "Catàleg, digitalització i buidat selectiu de la sèrie de censos i padrons d'habitants (1856-1920)".

Una subvenció que permetrà resoldre les sol·licituds d'accés a aquesta documentació, que són molt freqüents, amb major celeritat i fiabilitat.

El projecte es desenvoluparà de maig a novembre de 2021 i compta amb un ajut de 1.324 euros per part de la Generalitat de Catalunya, que és el 50% del total pressupostat.

 

GenCat Deptm Cult 2

 

210503 Subvenció Dept. de Cultura projecte Catàleg digitalització i buidat selectiu de la sèrie de censos i padrons