caenfrdeitptrues

Història de Santa Cristina d'Aro

30 ANYS DE LA LLEI MUNICIPAL DE CATALUNYA

Fa 30 es promulgà la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (8/1987, de 15 d’abril). Aquesta llei ha fet, en bona mesura, que els ajuntaments siguem com som. Ara bé, abans els ajuntaments eren força diferents. I més abans, encara, ni se’n deien, d’ajuntaments, sinó que eren universitats de veïns.

Pere Barreda ens va explicar com es va formar la nostra universitat i després ajuntament, en una entrevista que li vam fer el 2006. Ara la recuperem a través de YouTube.

P Barreda caràtula VÍD

Informació històrica sobre el municipi

Us deixem aquí un enllaç del portal de transparència de l'Ajuntament en el qual vam fer un recull de recursos sobre informació històrica del municipi de Santa Cristina d'Aro.

L’1 de gener de 2016, l’Ajuntament va habilitar un portal de transparència dins la seva pròpia pàgina web. Dins del portal, l’Arxiu Municipal va contribuir a omplir 6 dels 128 apartats de que es composava, entre ells, el de “Informació històrica sobre el municipi”.

portal 1

Quaderns sobre la "Història de Santa Cristina d'Aro"

boto319Tots els pobles necessiten conèixer els seus orígens, els quals són una part essencial de la seva identitat.

No hem d’oblidar que Santa Cristina, els darrers seixanta anys, ha experimentat un creixement molt notable, el qual ha diluït, en part, la seva identitat centenària. És per això que ens alegrem de poder-vos oferir aquest recull d’història cristinenca, el qual es ve a sumar a altres treballs de caràcter històric editats per aquest mateix ajuntament.

Us presentem una breu història de Santa Cristina d’Aro, que ens permet restituir la memòria d’aquells fets, llocs i persones que han forjat el caràcter d’aquest municipi.

Aquest recull històric va ser fet en base a aquells llibres i articles que els investigadors/es havien publicat sobre el municipi els darrers cinquanta anys, des dels primers treballs de Lluís Esteva fins als més actuals.

Aquesta tasca de lectura, comparació, extracció de dades i confecció d’un resum històric la va dur a terme l’Arxiu Municipal de Santa Cristina d’Aro amb un doble objectiu: disposar d’una eina de referència per a la divulgació de la història del municipi i, alhora, tenir un marc de referència a l’hora de contextualitzar els documents que es conserven des de l’Arxiu.

Un cop elaborat, aquest resum de la història municipal fou difós a través de les xarxes socials. Concretament, durant tot l’any 2012, es publicà un capítol d’aquesta Història al Facebook de l’Arxiu. A banda, s’han fet també dues conferències per difondre aquests mateixos continguts.

Més endavant es va donar una forma més estable al text, i es va publicar, juntament amb la Revista del Baix Empordà, una Història de Santa Cristina d’Aro, únicament en suport digital.

Poc després es publicà una versió un xic més breu, en paper i electrònica. Fou el quadern "Història de Santa Cristina d’Aro" (2013).

Els seus continguts segueixen un fil cronològic que parteix del 12.000 aC. També cal dir que, en època medieval i moderna, la nostra història és la de la Vall d’Aro, universitat a la qual pertanyíem.

Som conscients que aquest resum presenta buits. Hi ha temes que no han despertat l’interès de la recerca i sobre els quals no se n’ha publicat res. És evident que ens plauria molt que s’anessin completant i, per tant, poder perfeccionar –en el futur– aquesta síntesi que us presentem.

Twitter

Facebook Ajuntament