caenfrdeitptrues

Documents sobre la Mancomunitat de Catalunya

El 6 d’abril de 2014 es commemorava el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya. Aquest organisme, que aplegava les quatre diputacions provincials catalanes i que era el “primer organisme representatiu de tot Catalunya després de dos-cents anys”, va desenvolupar una obra de govern que va incidir en el dia a dia dels municipis.

Ho hem volgut comprovar pel que fa a Santa Cristina d'Aro. Un ràpid cop d’ull a les actes del Ple de l’ajuntament i a la correspondència –i malgrat que la documentació no és gaire abundant– ens permet fer algunes afirmacions:

·         L’ajuntament de Santa Cristina d’Aro, presidit per Josep Rigau, es va dirigir al Govern espanyol per demanar que aprovés del projecte de Mancomunitats (7-10-1913).

·         La Mancomunitat, un cop creada, va sol·licitar a l’Ajuntament una relació de vies de comunicació considerades prioritàries, la qual cosa aquest li va fer arribar (4-9-1914; 22-9-1914).

·         La Mancomunitat es va dirigir a l’Ajuntament perquè s’adherís al projecte de Bases d’Autonomia (30-12-1918), cosa que no consta que fes l’Ajuntament.

·         L’Ajuntament va demanar a la Mancomunitat que instal·lés un telèfon a Santa Cristina, Llagostera i Castell d’Aro (19-05-1919).

Per últim, dos anys abans de l’extinció de la Mancomunitat de Catalunya per part del règim de Miguel Primo de Rivera, l’Ajuntament de Santa Cristina va rebre en forma de mapa la conclusió dels treballs del Servei Geogràfic i del Servei Geològic de la Mancomunitat de Catalunya: el mapa geològic de l’àrea de Sant Feliu de Guíxols, que comprenia bona part del terme cristinenc.

Us oferim un resum de tot plegat en nou imatges i documents:

1. Capçalera d’una de les cartes de la Mancomunitat

2. Carta de la Mancomunitat sol·licitant llistat de vies de comunicació

3. Signatura del president Enric Prat de la Riba

4. Segell del Consell de la Mancomunitat

5. Carta demanant l’adhesió al projecte de Bases d’Autonomia

6. Signatura del president Puig i Cadafalch

7. Detall del mapa geològic dirigit pel Dr. Marià Faura i Sans

8. Segell del Servei Geogràfic

9. Segell del Servei Geològic

Notes:

Els continguts generals d’aquest text i les cites són extretes de: Balcells, Albert; Pujol, Enric; Sabater, Jordi. La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia. Capellades: Institut d’Estudis Catalans, Edicions Proa, 1996.

Els continguts de caràcter local, dels llibres d’actes del Ple (A151) números 1911-0001, 1914-0001 i 1918-0001, i de la correspondència general (B233), expedient 1914-0004, i de la col·lecció de documents audiovisuals i gràfics solts (32) número 07019.

Twitter

Facebook Ajuntament