Informació

5. Suport a infància, adolescència i famílies

Per aquelles famílies que es troben amb alguna dificultat, els serveis socials de Santa Cristina d’Aro, compten amb un conjunt de serveis i prestacions que ofereixen orientació, assessorament, valoració, informació i tractament dels infants i les seves famílies.

 • Servei d’Atenció Psicològica
 • Servei de treballadora familiar especialitzada en infància
 • Servei Intervenció Educativa (SIE)
 • Servei d’orientació a l’Institut

Les prestacions i recursos que es poden gestionar des de Serveis Socials són:

 • Ajuts per fill a càrrec sotmès a nivell d’ingressos
 • Ajut universal per part múltiple 
 • Ajut per tercer fill o consecutius sotmès a nivell d’ingressos
 • Prestació - deducció per mare treballadora
 • Títol de família nombrosa
 • Títol de família monoparental
 • Beca de menjador (només situacions de risc)