Informació

3. Drogodependències i altres addiccions

Per aquelles persones i/o famílies que es troben amb una problemàtica d’addiccions, els serveis socials de Santa Cristina d’Aro ofereixen orientació, assessorament, valoració, informació i derivació als serveis especialitzats per a rebre tractament.

Les prestacions i recursos que es poden gestionar des de Serveis Socials són:

  • Informes socials per la Renda Garantida de Ciutadania
  • Derivació al servei especialitzat en drogodependències (CAS)
  • Derivació a comunitats terapèutiques