caenfrdeitptrues

Suport a infància, adolescència i famílies

Per aquelles famílies que es troben amb alguna dificultat, els serveis socials de Santa Cristina d’Aro,  compten amb un conjunt de serveis i prestacions que ofereixen orientació, assessorament, valoració, informació i tractament dels infants i les seves famílies.

 

-  Servei d’Atenció Psicològica. És un servei d'atenció terapèutica adreçada a famílies i menors que presentin algun tipus de problemàtica sociofamiliar. El servei s’ofereix dos dies a la setmana i la valoració prèvia i derivació la realitzen les tècniques de Serveis Socials.

-  Servei Local d’Orientació Familiar. Servei dirigit a les famílies que volen orientacions educatives vers als seus fills. S’ofereix a l’Àrea d’Igualtat (per a més informació cal que mireu l’enllaç d’aquesta àrea).

-  Servei de treballadora familiar especialitzada en infància: És un servei que ofereix atenció en el domicili de la persona/família usuària, per tal de fomentar l'autonomia personal dels menors i el seu correcte desenvolupament,  a través de l’acompanyament de les tasques parentals dotant-los de més recursos educatius.    

-  Servei Intervenció Educativa (SIE): Servei que ofereix suport social i educatiu a infants i joves que presenten dificultats en el seu procés escolar i que viuen en un entorn amb pocs recursos.

-  Servei d’orientació a l’Institut: Servei adreçat a alumnes amb un alt risc de fracàs escolar i/o amb una problemàtica envers l’àmbit social. A través del treball socioeducatiu s’ofereix suport perquè els alumnes vagin incorporant totes aquelles habilitats, hàbits i capacitats que els ajudin a adquirir la seva pròpia autonomia i a integrar-se a la societat com a persones adultes.

ü  Atenció individualitzada: recolzament individual a nivell emocional, conductual i/o de relacions familiars i amb els iguals.

ü  Intervenció socioeducativa grupal: Grup de creixement personal on es treballen hàbits, capacitats i actituds per desenvolupar al màxim les capacitats de cada jove.

 

Les prestacions i recursos que es poden gestionar des de Serveis Socials són:

• Ajuts per fill a càrrec sotmès a nivell d’ingressos
• Ajut universal per part múltiple 
• Ajut per tercer fill o consecutius sotmès a nivell d’ingressos
• Prestació - deducció per mare treballadora
• Títol de família nombrosa
• Títol de família monoparental
• Beca de menjador

Twitter

Facebook Ajuntament