caenfrdeitptrues

Problemàtiques de salut (dependència, discapacitat i/o malaltia mental)

Per aquelles persones que es troben en una situació de fragilitat per motius de salut, els serveis socials de Santa Cristina d’Aro compten amb conjunt de serveis i prestacions que ofereixen orientació, assessorament, valoració, informació i tractament.

Servei d’Atenció a domicili. Ofereix ajut puntual d’atenció a persones amb dificultats per realitzar les activitats bàsiques com són la higiene, vestit,... i donen suport als cuidadors. El realitzen dues treballadores familiars que es desplacen al domicili.

Servei d’Atenció a la Llar. Ofereix ajut puntual de neteja a persones amb dificultats per realitzar aquestes activitats. El realitzen dues treballadores de la llar que es desplacen al domicili

Servei d’orientació en temes de mobilitat i adaptacions per a persones dependents. Està format per dues fisioterapeutes del Consell Comarcal del Baix Empordà, que ofereixen orientació i suport als professionals, als familiars i a les persones dependents sobre mobilitzacions, transferències, reeducació de la marxa, possibles adaptacions de l’entorn i aconsellen sobre els ajuts tècnics. A través d’aquest servei i depenent de la disponibilitat de material es presten ajudes tècniques i material ortopèdic (llits articulats, cadires de bany,...)

Servei d’urgències socials. Recurs dirigit a les famílies que presenten una problemàtica urgent i greu, i que no pot ser coberta de manera immediata per altres administracions o amb els recursos existents.

Les prestacions i recursos que es poden gestionar des de Serveis Socials són:

 • Reconeixement de grau de discapacitat
 • Revisió de grau de discapacitat
 • Targeta acreditativa de la discapacitat
 • Prestacions d’Atenció Social (PUAD)
 • Targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat
 • Informació de deduccions municipals
 • Ajuts per a l’adaptació de l’habitatge
 • Reconeixement de la situació de dependència
 • Tramitació PIA per serveis i recursos de la dependència 
 • Revisió de la situació de dependència
 • Pensió no contributiva d’invalidesa o jubilació
 • Complement pensió no contributiva
 • Complement de pensió per despeses de la llar
 • Estades residencials per descàrrega familiar
 • Teleassistència 
 • Termalisme social
 • Medalla del centenari
 • Vacances inserso
 • Carnet social de transport (SARFA)
 • Serveis d’Atenció Domiciliària i d'Atenció a la Llar
 • Gestió acompanyaments mèdics a través de voluntariat de Creu Roja.
 • Derivació a altres entitats i/o associacions especialitzades a malalties concretes 

 

Twitter

Facebook Ajuntament