RECOLLIDA PORTA A PORTA

Des del passat 1 de desembre de 2022, al nucli urbà de Santa Cristina està implantant el sistema de recollida de residus PORTA A PORTA.

 

tres cubells

La recollida de residus porta a porta és la única alternativa per millorar els índex de recollida selectiva del municipi, complir amb les directives europees, reduir progressivament els costos de tractament de residus i millorar el medi natural de la zona on habitem.

La Unió Europea estableix que, per l’any 2030, el percentatge mínim de reciclatge de residus municipals ha de ser del 60 %. Anteriorment a la implantació de la recollida porta a porta, sense tenir en compte les dades de la deixalleria municipal, a Santa Cristina d’Aro el 75 % dels residus que s’abocaven als contenidors de la via pública acabaven al contenidor gris de rebuig i, per tant, només un 25 % es recollien selectivament.

Un any després de la implantació del Porta a Porta, en el nucli urbà s’ha arribat a percentatges de recollida selectiva del 84%, mentre que en tot el municipi, el percentatge global és de gairebé el 61%. Podem afirmar que en poc més d’un any el municipi de Santa Cristina d’Aro ha acomplert amb l’objectiu europeu.

A més, gestionar els residus separadament comporta un ingrés de diners cap a l’administració a través del retorn d’aquest cànon de residus a la vegada que es redueixen els costos de la gestió del rebuig, permetent que la taxa d’escombraries no augmenti de manera desorbitada com ho faria en cas de no obtenir aquests percentatges de recollida selectiva.

Com funciona el Porta a Porta?

  • Selecciona i separa bé els residus.
  • Diposita cada residu al recipient corresponent.
  • Lliura els residus a la porta del domicili seguint el calendari i els horaris establerts per a cada fracció.
  • Recull el cubell quan estigui buit.
  • Si t’equivoques de dia o treus els residus mal sepa­rats, la bossa no es recollirà i es posarà un adhesiu d’incidència. Hauràs d’esperar al següent dia de recollida i fer-ho correctament

A l’inici del 2024, després de valorar les necessitats de la ciutadania en quant a la recollida selectiva de residus Porta a Porta, el consistori ha decidit ampliar la freqüència de recollida d’aquest, per tal d’adequar-se a les peticions rebudes i potenciar l’ús d’aquest sistema. Per aquest motiu, s’ha creat un nou calendari de recollida domèstica en el qual s’amplia en un dia més la recollida de les fraccions d’orgànica i envasos, i el vidre passa a recollir-se més aviat per tal de reduir les molèsties per soroll. Per encaixar aquests canvis, el calendari s’ha hagut de reestructurar.

A continuació s’exposa el calendari de la recollida porta a porta domèstica. En els documents adjunts trobareu el calendari de la recollida comercial així com tríptics informatius.

Porta a Porta residus Santa Cristina d'Aro

En cas de patir alguna INCIDÈNCIA, com podria ser un cubell no recollit o trencat, us demanem que TRUQUEU tant aviat com us sigui possible al 681 361 934

ÀREES D’EMERGÈNCIA DE RESIDUS

En el cas excepcional i puntual en que no es pugui seguir amb l’horari de la recollida porta a porta, es podran utilitzar les àrees d’emergència amb contenidors situades al costat de la Deixalleria Municipal i a la Plaça Mossèn Baldiri Reixach.

Per entrar-hi serà necessari l’ús de la targeta identificativa de la deixalleria que podeu sol·licitar a la OAC de l’Ajuntament.

L’empresa encarregada de la gestió de residus a Santa Cristina d’Aro és GBI Paprec, qui farà una recollida de totes les fraccions (rebuig, FORM, vidre, envasos i paper-cartró) que es situaran a la via pública.

Pel que fa a les urbanitzacions, es continua amb el sistema de recollida selectiva que hi ha establert amb contenidors oberts, fins a nou avís.