FRANGES DE PROTECCIÓ PERIMETRAL

Els incendis forestals s’aturen molt abans que el foc comenci, amb una gestió forestal orientada a disminuir el risc i a protegir els habitatges i les persones.

Els anys 2019, 2020 i 2021 s’ha fet l’adequació dels Perimetrals (les Franges de Protecció d’Incendis) de 10 urbanitzacions cristinenques: el Golf, Can Reixac, Vallrepòs, Bell-lloc I, Roca de Malvet, Mas Trempat, Sant Miquel d’Aro, Romanyà, les Teules i Rosamar (aquest últim s’ha fet el darrer any).

L’actuació ha consistit en eliminar arbres per tal que les franges compleixin la normativa, ja que les capçades dels arbres no es poden tocar i hi ha d’haver una distància mínima de 6 metres entre les soques. Això implica tallar diversos arbres entre les soques.

Actualment, s’estan acabant les Franges de Protecció que falten (entre elles la del nucli urbà i Bell-Lloc II) i, en un futur la tasca fonamental serà fer-ne el manteniment. Amb aquestes accions Santa Cristina d’Aro està millor preparada per afrontar els focs de bosc.

Per a més informació: Franges Perimetrals de Protecció

Mesures de Prevenció d'Incendis Forestals

perimetrals.png