Contaminació Lumínica

Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de catalunya, la contaminació lumínica és l’augment del fons de brillantor del cel nocturn natural, a causa de la dispersió i reflexió de llum procedent de la il·luminació artificial. Aquest augment de llum artificial pertorba i altera les propietats del medi receptor. També es considera contaminació lumínica qualsevol forma d’il·luminació artificial que afecti un medi receptor que no sigui l’objecte de la il·luminació.

La llum natural diürna té les propietats més adequades per a la visió de l’ull humà. Les activitats antropogèniques que poden desenvolupar-se amb llum natural permeten una immillorable visibilitat de l’entorn, per la qual cosa sempre que sigui possible s’ha d’evitar fer les activitats amb il·luminació artificial i aprofitar la llum natural.

Efectes adversos de la contaminació lumínica sobre la biodiversitat

Els patrons de comportament dels éssers vius com ara les seves hores d’activitat, de depredació, reproducció, pol·linització, hivernació, etc. estan condicionats als patrons d’il·luminació dia/nit i estacionals. Per això no és d’estranyar que la ruptura d’aquests patrons naturals a causa de la implantació de fonts d’il·luminació artificials tingui conseqüències adverses sobre la biodiversitat en un ampli rang de grups, espècies i ecosistemes diferents.

S’han detectat afectacions sobre els patrons de reproducció, la relació predador-presa, l’orientació en les migracions, el creixement i desenvolupament, etc. de la fauna silvestre. La il·luminació artificial altera d’aquesta manera el comportament de molts animals i, com a conseqüència, s'altera l’equilibri intrapoblacional i interespecífic per la distorsió de les relacions tròfiques de l’ecosistema.

Pel que fa als mamífers, un dels grups que es veu més afectat és el dels quiròpters. La contaminació lumínica afecta sobretot els ratpenats que viuen prop de cases o zones urbanes.En aquestes espècies l’impacte de la llum artificial retarda la resposta a l’emergència i acaba en els pitjors casos amb la destrucció de tota la colònia.

La vegetació també es pot veure afectada negativament per la contaminació lumínica com en el cas de les flors del gènere de plantes Selenicereus de la família dels cactus (Cactaceae) que s’obren a la nit de forma que puguin ser pol·linitzades per papallones nocturnes. L’alteració de les hores de foscor i els cicles dia/nit afecten el patró de floració d’aquestes espècies i la seva relació amb les papallones que les pol·linitzen, de manera que aquest procés es veu dificultat.

En definitiva, un disseny o un ús inadequat de les instal·lacions d’enllumenat produeix contaminació lumínica, en tant que pertorba les condicions naturals del medi nocturn i pot afectar els ecosistemes i la biodiversitat i tenir conseqüències perjudicials per al medi ambient en general. Per aquests motius, es pot prevenir gran part de la contaminació lumínica si es porten a terme les accions següents:

  • Ajustar la quantitat de llum instal·lada a la necessària per a dur a terme l’activitat amb normalitat
  • Dirigir la llum només a les àrees que cal il·luminar
  • Mantenir la llum apagada quan no es desenvolupa cap activitat, excepte per  motius de seguretat
  • Utilitzar làmpades d’alta eficàcia lluminosa adequades a la visió humana i a l’activitat que es desenvolupa (llum carbassa o blanca càlida, sempre que no es requereixi llum de característiques especials)

El 29 de juny de 2018, el Departament de Territori i Sostenbilitat de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el nou Mapa de protecció envers la contaminació lumínica. El Mapa és l’instrument d’ordenació ambiental que reflecteix les quatre zones en les que es divideix el territori en funció de la vulnerabilitat del medi nocturn a la contaminació lumínica. Atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana, i, de l'altra, la protecció -tanta com sigui possible- dels espais naturals i la visió del cel a la nit.

En funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica a què pertany la il·luminació, l’ús a la que va destinada la instal·lació i el seu horari de funcionament es determina el tipus i les característiques de la il·luminació que s'hi pot instal·lar.

A continuació podeu consultar el mapa de Protecció envers la Contaminació lumínica: http://sig.gencat.cat/visors/pcl.html

contaminacion-luminica-702x405.jpg