Animals

Per tal de vetllar per la salubritat pública i el medi ambient, i afavorir la convivència entre els ciutadans i els animals, l'ajuntament gestiona els possibles riscos per a la salut que es poden derivar dels animals domèstics i de les plagues. Per això presta els següents serveis:

Recollida d'animals abandonats

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro té signat un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per a la prestació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats. En cas de necessitar aquest servei podeu trucar al Consell Comarcal, telèfon 972 64 23 10, o bé a l'Associació Protectora d'Animals Rodamón, telèfon 972 30 14 86.

Control de plagues

S'efectua desratització i desinsectació regular de determinades instal.lacions i espais municipals, entre els quals cal destacar els centres escolars, l'escorxador municipal i els imbornals de les zones urbanitzades. Aquesta tasca permet disminuir el risc d'aparició de rates i insectes a la via pública i alhora obtenir informació dels llocs més problemàtics.

Mosquit tigre

L'Ajuntament té signat un conveni marc de col.laboració amb l'organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) pel qual es realitzen diverses accions de vigilància, seguiment i control de l'aparició i proliferació d'aquesta espècie.

El Morrut de les palmeres

Es tracta d'un coleòpter de la familia dels curculiònids originari del sud-est asiàtic i la Polinèsia. A finals del 2005 es varen localitzar les primeres palmeres afectades a Catalunya. Avui és una plaga estesa arreu.

A la nostra zona, les espècies afectades son la Phoenix canariensis i la Phoenix dacrylifera.

El mètode més efectiu de lliuta contra el morrut és el tractament preventiu.

Les restes afectades s'ham d'eliminar i destruir mitjançant trituració. Les restes s'han de dipositar en els punts oficials establerts, que a la nostre comarca son:

  • TERRES VEGETALS XURRI - Pol. Ind. 8 Camí Vell de Tamariu 73 - 74 - PALAFRUGELL - Tf. 972 30 13 72
  • SFERA GARDEN - Tf. 972 65 08 81 - CALONGE