caenfrdeitptrues

Actuacions Consorci Gavarres 2014

Municipi de Santa Cristina:

 

- Actuacions d’eliminació de flora exòtica (Ailanthus altíssima) amb un pressupost aproximat d’uns 5.000 € als sectors de Font de Panedes, Sant Miquel D’Aro i Font del plat.

 

- Execució de 17 Ha de franja de prevenció d’incendis forestals a la zona del Puig d’Arques (municipi de Cruïlles) amb un pressupost de 40.000 €. Aquesta infraestructura de prevenció d’incendis dona servei a possibles grans incendis forestals de component sud i/o de nord. En cas de vent de tramuntana, la infraestructura serviria per evitar que un foc iniciat al municipi de Cruïlles pogués cremar fins a Santa Cristina d’Aro, per la qual cosa, tot i que la franja està al municipi de Cruïlles també està beneficiant, entre d’altres municipis, a Santa Cristina. L’obra ha permès donar feina a 7 persones en risc d’exclusió social.    

 

- Regulació de l’ús de l’escalada al sector de la Roca Rovira per a la conservació de fauna i flora (1.000 €)

 

- Procés de certificació forestal del Forest Stewarship Council en dues finques del municipi (Can Guitó i Can Llach). A Catalunya només existeix un certificat de bones pràctiques forestals sota aquest segell internacional a les Gavarres. Aquest projecte liderat pel Consorci pretén posar el valor el suro de Gavarres dins del mercat internacional per tal de garantir la gestió de la sureda.        

 

A la resta del massís:

 

- Prevenció d’incendis forestals: Enguany ha estat un any força complex amb matèria d’incendis forestals degut a l’incendi de Vall-llobrega. Apart de tota la gestió post foc el Consorci ha treballat activament en la elaboració de projectes de prevenció d’incendis que ha presentat a La DiGi, DAAM i a fundacions diverses (La Caixa, Elsa Peretti Foundation) i podem dir que gràcies a aquest labor, entre el 2014 i el 2015 s’executaran un total de 6 projectes (apart del que ja s’ha exposat):

- 2014:

- Franges auxiliars de la crta. de Monells a Sant Martí Vell (16.000 €)

- Eliminació de canyes i franges a la perifèria del massís (16.000 €)

- Neteges forestals a la finca pública de Can Vilallonga (70.000 €)

- 2015:

- Franja auxiliar de carretera a banda i banda de la crta dels Àngels amb un (pressupost aproximat d’uns 80.000 €)

- Franja auxiliar de pista de Sant Martí Vell als Àngels (10.000 €)

- Franja auxiliar i punt estratègic de gestió al coll de la Ganga (25.000 €)

 

- Patrimoni natural: s’ha donat continuïtat els programes de seguiment i gestió del porc senglar, peixos, i resta de fauna i flora.

 

- Promoció del patrimoni cultural del massís: amb aquest projecte finançat amb 16.000 € pel fons de Caixes, el Consorci ha pogut treballar activament en la definició d’actuaicons de conservació, millora i promoció del patrimoni etnològic, arqueològic i religiós el massís. Destacar que enguany a través d’un PUOSC i d’altres subvencions s’ha pogut restaurar el Pont de Madremanya declarat com a bé cultural d’Interès Nacional tant pel seu valor patrimonial com per al trànsit rodat (maquinària forestal, bombers etc.).

 

- Projecte Educatiu dirigit a les escoles de l’entorn de les Gavarres: El Consorci ha continuat amb el seu projecte educatiu que al 2014 haurà permès a uns 2.000 escolars de descobrir els valors de l’espai natural.

 

- Implantació del projecte Natura local: 9 municipis ja s’han incorporat a aquest projecte per mirar de formar part d’una plataforma de difusió de rutes interpretatives per l’entorn natural català. A Gavarres, el projecte el lidera el Consorci i a finals d’any ja hi haurà 9 municipis apuntats amb més de 300 Km de rutes autoguiades i interpretades.       

 

- Preparació d’un projecte d’ecoturisme a l’entorn del suro:  el Consorci de les Gavarres juntament amb la Cork Forest Conservation Alliance i el Tour operador espanyol, Two Birds One Stone, estan preparant un pack de viatges per a descobrir les zones suredes del món, i en el cas de Catalunya es visitarien les Gavarres. El projecte pretén apropar el públic Americà i europeu als valors dels boscos d’alzina sureda, a la vegada que es posicionarà la marca Gavarres a nivell internacional i amb l’activitat es generaran uns ingressos anuals que revertiran en la pròpia institució.

 

- Multitud d’altres petits projectes, actes i col·laboracions.

 

 

La majoria dels projectes que s’han exposat s’estan duent a terme amb pressupostos extraordinaris que any rera any s’aconsegueixen des de la pròpia institució. Cal recordar que després de les dràstiques retallades dels darrers 3 anys (-70 % del DAAM, -50 % de la DiGi i -100 % dels Consells Comarcals) el Consorci ha sobreviscut gràcies a reajustar la seva estructura, a la labor de captació de fons constant que fa i gràcies a que en el seu moment els municipis varen decidir d’apostar fermament per la institució.

Subscriure's

Twitter

Facebook Ajuntament