Animals i plantes

L'alga Ostreopsis

La Ostreopsis és una alga microscòpica marina, unicel·lular, amb forma de gota d'aigua. És del grup de les dinoflagel·lades, i viu en aigües poc profundes i ben il·luminades de platges i zones rocoses.

La trobem principalment recobrint els vegetals del fons marí (macroalgues, posidònia), roques i còdols, gràcies al mucílag que produeix. També es pot trobar nedant o surant a la superfície de l'aigua.

Una proliferació d'Ostreopsis es produeix quan el nombre de cèl·lules augmenta ràpidament i assoleix concentracions molt altes. Llavors, els mucílags que recobreixenel fons maríes fan ben visibles. També es poden observar escumes o grumolls mucilaginosos marronosos surant a l'aigua.

Les proliferacions de microalgues solen ser inofensives. Tanmateix, quan les espècies proliferen en excés i/o produeixen substàncies tòxiques, es parla de proliferacions nocives (HABs “Harmful Algal Blooms”), perquè poden tenir conseqüències negatives sobre la salut humana, el mar i els organismes que hi viuen, i afectar l'economia local.

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Ostreopsis ICM Fulleto_2018.pdf)Ostreopsis ICM Fulleto_2018.pdf[ ]929 kB

ALERTA! Mosquit Tigre!

Després d’una treva de precipitacions durant uns dies, molts focus de cria de mosquit tigre s’han anat secant. Ara però, amb aquests pluges recents, i amb l’emmagatzematge d’aigua en recipients de diferents tipologies, hauran eclosionat els ous i nascut larves de mosquit tigre, que d’aquí a sis o set dies es transformaran en adults, per donar pas a les molèsties corresponents per picades.

La millor forma d’evitar la presència de mosquit tigre, és mitjançant d’aplicació de les mesures de prevenció, que es resumeixen en una acció: “Buida l’aigua dels llocs on s’ha acumulat”. Amb aquest acció tant senzilla evitarem el naixement del 95%  dels mosquits que poden aparèixer a partir de finals de la setmana que ve. Aquests mosquits poden tenir un comportament molt agressiu, sent motiu de nombroses i doloroses picades, penseu que vindran tots de cop. Evitar-ho està a les nostres mans!

EL MOSQUIT TIGRE

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie invasora provinent d’Àsia. És de mida petita, de color negre i ratllat de blanc. Té un radi d’acció relativament curt, d’uns 400m del lloc de cria. Per aquest motiu, si impedim que a casa nostra trobi llocs per criar, en serem els principals beneficiats.

El mosquit tigre pot transmetre malalties. A Europa s’han donat casos de Chikungunya i dengue. No obstant no es té constància que hagi estat vector de malalties a Catalunya.

Què pots fer per lluitar-hi?

Els ciutadans tenen un paper molt important en evitar la proliferació del mosquit tigre ja que es calcula que més del 90% d'espais on l’insecte pot criar són privats. Per aquest motiu és molt important que cada persona es responsabilitzi d’evitar que el mosquit criï a casa seva.

Només cal seguir aquests consells:

 • S’han de detectar els recipients que puguin contenir aigua a l’exterior de casa, com ara pots, gerros, cendrers, plats, cisternes, regadores, abeuradors... veure més exemples
 • Cal traure’n l’aigua encara que sembli que no hi ha larves. N’hi ha prou amb llençar l’aigua a terra o a la gespa, les larves moriran immediatament.
 • Després només cal procurar que els recipients no es tornin a omplir d’aigua, per exemple, posant-los cap per avall.
 • Cal tapar hermèticament, sigui amb una tapa o amb tela mosquitera, els dipòsits d’aigua
 • S’ha de posar sota cobert o bé cap per avall o cobrir amb una lona les barques, carretons o remolcs.
 • Cal eliminar (portant-los a la deixalleria) els pneumàtics vells
 • És recomanable posar peixos vermells, que es mengen les larves del mosquit, en basses ornamentals i fonts de jardí. Hem de tenir en compte que aquesta és una espècie de peixos potencialment invasora. Sota cap concepte s’han d’alliberar en rius i estanys naturals ja que podrien alterar greument aquests ecosistemes.
 • És recomanable netejar anualment les canaleres de teulats i terrasses.
 • També és bo buidar o tractar amb un producte larvicida l’aigua d’embornals i desaigües.


És important no abaixar la guàrdia. Cal revisar periòdicament casa nostra i conscienciar les persones dels nostre entorn de que facin el mateix a casa seva.

Si ho fem a consciència, en una setmana haurà disminuït el nombre de mosquits.

EVITA MOSQUI TIGRE

Animals

Per tal de vetllar per la salubritat pública i el medi ambient, i afavorir la convivència entre els ciutadans i els animals, l'ajuntament gestiona els possibles riscos per a la salut que es poden derivar dels animals domèstics i de les plagues. Per això presta els següents serveis:

Recollida d'animals abandonats

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro té signat un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per a la prestació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats. En cas de necessitar aquest servei podeu trucar al Consell Comarcal, telèfon 972 64 23 10, o bé a l'Associació Protectora d'Animals Rodamón, telèfon 972 30 14 86.

Control de plagues

S'efectua desratització i desinsectació regular de determinades instal.lacions i espais municipals, entre els quals cal destacar els centres escolars, l'escorxador municipal i els imbornals de les zones urbanitzades. Aquesta tasca permet disminuir el risc d'aparició de rates i insectes a la via pública i alhora obtenir informació dels llocs més problemàtics.

Mosquit tigre

L'Ajuntament té signat un conveni marc de col.laboració amb l'organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) pel qual es realitzen diverses accions de vigilància, seguiment i control de l'aparició i proliferació d'aquesta espècie.

El Morrut de les palmeres

Es tracta d'un coleòpter de la familia dels curculiònids originari del sud-est asiàtic i la Polinèsia. A finals del 2005 es varen localitzar les primeres palmeres afectades a Catalunya. Avui és una plaga estesa arreu.

A la nostra zona, les espècies afectades son la Phoenix canariensis i la Phoenix dacrylifera.

El mètode més efectiu de lliuta contra el morrut és el tractament preventiu.

Les restes afectades s'ham d'eliminar i destruir mitjançant trituració. Les restes s'han de dipositar en els punts oficials establerts, que a la nostre comarca son:

 • TERRES VEGETALS XURRI - Pol. Ind. 8 Camí Vell de Tamariu 73 - 74 - PALAFRUGELL - Tf. 972 30 13 72
 • SFERA GARDEN - Tf. 972 65 08 81 - CALONGE

Facebook

Instagram

[ingallery id="1"]

Twitter