Medi natural

VALORS NATURALS DEL MUNICIPI

El terme municipal de Santa Cristina d'Aro és de dimensions considerables, ja que té una superfície total de 67 quilòmetres quadrats (com a referencia, la ciutat de Barcelona té 100 km2).  El terme de Santa Cristina compta amb tres elements paisatgístics destacables: el massís de les Gavarres al Nord, el Massís de l’Ardenya al sud, i la vall del Ridaura enmig. [...]

Continuar llegint

FONTS NATURALS

Dins el nostre terme municipal tenim comptabilitzades nombroses fonts naturals, entenent com a tals captacions d'aigua subterrània no utilitzades amb finalitat comercial i no connectades al subministrament públic i que de forma habitual és utilitzada per la població per al proveïment d'aigua de consum humà, sense cap tractament previ. [...]

Continuar llegint

Facebook

Instagram

[ingallery id="1"]

Twitter