caenfrdeitptrues

Pla Local de Joventut 2016-2019

S'aprova el Pla Local de Joventut. Document que exposa les polítiques de joventut que s'han de dur a terme els propers 4 anys.

Aquest nou Pla Local de Joventut, segueix treballant amb els eixos establerts en el Pla Nacional de Joventut, marcats des de la Generalitat de Catalunya.

Potenciant l'emancipació dels joves i la participació d'aquests en la vida diària i el seu projecte de vida.

Podem resumir les actuacions que contempla el Pla en tres grans objectius:

·         Establir unes línies d’actuació dirigides a la informació i prevenció de diferents aspectes de salut d'interès per als joves.

·         Oferir als joves possibles alternatives formatives, per tal que puguin esdevenir autònoms a nivell laboral i acadèmic.

·         Fomentar la participació dels joves a través d'una política activa de dinamització que, a més de facilitar la seva presència a la vida pública del municipi.

  A partir de l'anàlisi de la realitat juvenil realitzat amb els diferents agents implicats i dels propis joves, hem pogut realitzar una diagnosi on es detecten les mancances i necessitats dels  joves cristinencs. A partir d'aquest anàlisi hem dissenyat les Polítiques de Joventut a aplicar durant els pròxims quatre anys.

 En el document, hi trobem els principis de funcionament de l'àrea de joventut on hi ha descrits els recursos humans, estructurals i financers amb els quals comptem.

Es descriu la metodologia de treball de cadascun dels programes que integren el Pla  Local, la temporalització i l'avaluació d'aquests.

Finalment, adjuntem els annexos que són taules estadístiques on es reflexen les dades quantitatives de la població jove de Santa Cristina en els eixos de treball, educació, habitatge i naturalesa de població.

Per aconseguir que aquest Pla Local de Joventut sigui una eina eficaç, caldrà la implicació de totes les àrees que tenen incidència en algun aspecte de la vida dels nostres joves, buscant el màxim treball interdepartemental, i la transversalitat entre els diferents agents i àrees de treball implicades amb i per als joves. 

 

Àrea de Joventut.

Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

 Subscriure's

Twitter

Facebook Zona Jove

Facebook Ajuntament