Planejament, normativa i documentació tècnica

Consulta pública prèvia Pla especial urbanístic Càmping Santa Cristina

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro obre la fase de Consulta pública prèvia a la tramitació del Pla especial urbanístic de regularització i ordenació del Càmping Santa Cristina.

El procés de consulta estarà obert del dia 6/05/2022 al 2/06/2022 (ambdós inclosos), per tal de recollir l'opinió de la ciutadania.

Enllaç a l'Anunci publicat a l'e-Tauler