caenfrdeitptrues

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ, PER COMPENSACIÓ BÀSICA, DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUD-4 SECTOR PEDRÓ

Aprovació inicial: Junta de Govern Local, sessió ordinària de 27/08/19

Termini exposició pública: 1 mes

Publicacions: BOP (pendent), diari El Punt de 19/09/19, web municipal des del dia 23/09/19, tauler d'anuncis i e-tauler

Twitter

Facebook Ajuntament