caenfrdeitptrues

Borsa d'Habitatge de Lloguer

• PROPIETARIS
Si teniu un habitatge buit i no goseu posar-lo al mercat de lloguer per por als desperfectes que poden fer-hi els llogaters o als problemes que podeu tenir en cas d’impagament, la Generalitat de Catalunya a través del Servei Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, us ofereix:

- Programa de Mediació: Les borses actuem com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres.
Les persones propietàries reben unes contraprestacions: Assegurança de cobrament de les rendes mitjançant el sistema Avalloguer, una assegurança de multirisc i de defensa jurídica en cas d’impagament.

Hi ha la possibilitat d’acollir-se als ajuts per rehabilitar els habitatges que posteriorment entrin a la Borsa.

• LLOGATERS
Creació d’una borsa social que posa en contacte propietaris de pisos desocupats amb sol·licitant de pisos, per tal de facilitar l’accés a l’habitatge dels ciutadans que no poden optar a un immoble del mercat lliure. La renda que paga el llogater pel lloguer és inferior al preu de mercat, a canvi el propietari obté una sèrie d’avantatges.

Subscriure's

Twitter

Facebook Ajuntament