TANCAMENT:
Tancaments fixos

DIMENSIONS: 9,4m * 5,6m. 52,6m2

ESTAT D’ÚS: En servei

PAVIMENT: Sintètic-rígid

ALTURA LLIURE: 3,1

ACTIVITATS: Condicionament físic (activitats dirigides).

HORARIS: De dilluns a divendres per entrenaments programats de 16h a 22h.

- Altres sales petites (<50m2)

TANCAMENT: Tancaments fixos

DIMENSIONS: 11m * 4,5m. 49,5m2

ESTAT D’ÚS: En servei

PAVIMENT: Terrazo

ALTURA LLIURE: 3,1

ACTIVITATS: Tennis taula, billar

HORARIS: De dilluns a divendres per entrenaments programats de 16h a 22h.


TENIS TAULA