TANCAMENT:
Tancaments fixos

DIMENSIONS: 7,3m d’alçada. 131m2

ESTAT D’ÚS: En servei

PAVIMENT: Formigó lliscat

ALTURA LLIURE:  7,3m

ACTIVITATS: Escalada

HORARIS: De dilluns a divendres per entrenaments programats de 16h a 22h.


ROCODROM