TANCAMENT:
A l’aire lliure

DIMENSIONS: 94m * 63m. 5.922m2

ESTAT D’ÚS: En servei

PAVIMENT: Gespa artificial-amb cautxú

ACTIVITATS: Futbol i Futbol-7

HORARIS: De dilluns a divendres per entrenaments programats i competicions cap de setmana.


CAMP DE FUTBOL