caenfrdeitptrues

Serveis Municipals - Cal cita prèvia

Fons d'Elvira Gràcia i Tomàs

Tipus de fons: PERSONAL

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència CAT AMSCA 130
Nivell de descripció Fons
Títol Elvira Gràcia i Tomàs
Data (es) Dates de creació i d’agregació: 1970-2007
Volum i suport 4 unitats d’instal·lació amb documentació textual única[1]; 1 unitat d’instal·lació amb documentació textual publicada; 1 unitat d’instal·lació amb documentació fotogràfica (positius en paper fotogràfic); un document icònic (retrat) de mida DIN A2; 1 unitat d’instal·lació tipus DIN A3 amb documentació icònica; 1 unitat d’instal·lació tipus DINA A3 amb objectes (medalles i trofeus); i 50 publicacions en format llibre o dossier.

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor Elvira Gràcia i Tomàs
Història del productor

Elvira Gràcia i Tomàs va néixer el 7 de novembre de 1921 a Barcelona. En plena Guerra Civil, començà a treballar pel Ministeri de Defensa de la República, com a taquimecanògrafa, a Barcelona. Amb la retirada republicana de gener de 1939, passà a França junt amb tot el personal del Ministeri. El mes de juny tornà a Barcelona amb la seva família.

Treballà en el món de la costura i en el de la restauració alimentària. A finals dels anys quaranta s’instal·là en terres empordaneses. Junt amb el seu marit, fou propietària de la rostisseria Aniel, a Platja d’Aro.

La dècada dels anys setanta, amb cinquanta anys complerts, començà a escriure poemes, inicialment en castellà. La dècada dels vuitanta, s’instal·là a la urbanització Bell-lloc de Santa Cristina d’Aro. El 1987 s’integrà en el grup literari Poesia Viva i a les seves vetllades a la barcelonina Cova del Drac. Allà aprengué el domini de les formes poètiques. Des de 1989 i fins al final de la seva vida, guanyà diversos premis poètics. Edità un primer llibre de poemes, Capsa de records (1992). El segon, Brúixola poètica (1995), palesà formes més experimentals, fruit de la seva participació en el Seminari d’Investigació Poètica de Poesia Viva. Es presentà oficialment davant el públic de la ciutat de Girona durant la Nit de Poetes de 1996. Més endavant sortí publicat el seu tercer llibre, Ales de lletra (1998). L’any següent fou distingida amb el diploma amb medalla d’argent d’Arts, Sciènces et Lettres de la Société Académique d'Éducation et d'Encouragement i, el 2000, va rebre el premi Margarita Wirsing i Bordas de poesia amb el recull “Mar de Vers”. Dos anys després arribà el seu quart llibre, No us ho diré pas tot... (2002). El 23 d’abril de 2005, l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro li va retre un homenatge. Aquell mateix any s’editaria el seu últim llibre, Vitralls de silenci (2005).

Gairebé tots els seus llibres, excepte el primer, foren il·lustrats pel prestigiós artista Joan Carandell. Elvira Gràcia morí el 23 de febrer de 2007.

Història arxivística

El fons sempre va estar en poder de la seva productora, Elvira Gràcia, però al ser un fons molt més centrat en la seva producció literària que en l’exclusivament personal, predomina la documentació dels anys setanta ençà. D’altra banda, possiblement pels canvis de residència, aquest fons sofrí pèrdues documentals que han fet que la documentació preeminent sigui la de que es conservà en la darrera vivenda d’Elvira Gràcia, la qual cosa coincideix amb la seva etapa de formació i eclosió literària.

La documentació del fons, dons, s’anà generant com a resultat natural de les activitats d’Elvira Gràcia, especialment de la cultural, però també de la personal i de la memorial, així com de l’activitat col·leccionista de retalls de premsa, de llibres, etc.

Tot plegat Elvira Gràcia ho va anar recollit en àlbums, carpetes i llibretes i desant-ho a la seva residència del c. Dels Pins de la urbanització Bell-lloc de Santa Cristina d’Aro, fins que la segona meitat de l’any 2006, a través de la mediació del regidor de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro, Pere Jofra i Palou, Elvira Gràcia manifestà la voluntat de donar el seu fons personal a la corporació municipal. Així doncs, el tècnic de l’Arxiu Municipal, Jordi Gaitx Moltó, amb l’ajuda del tècnic extern Gerard Fogueras i Cordero, s’entrevistaren diverses vegades amb l’escriptora, a casa seva, per tal d’anar recollint la documentació i descrivint-la progressivament. Tanmateix, el 23 de febrer de 2007, en ple procés de recollida i descripció, Elvira Gràcia morí.

Dades sobre l’ingrés Després de la mort d’Elvira Gràcia, es procedí a la recollida final del fons i el seu ingrés a les dependències de l’Arxiu Municipal.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut

El fons abasta la producció literària, especialment poètica, d’Elvira Gràcia i Tomàs, entre els anys setanta del segle XX i l’any 2006.

Conté una gran quantitat de poemes, bé editats en forma de llibre, bé inèdits –especialment tota la seva producció en castellà (anys setanta)–. Alguns dels poemes són fetes per a actes familiars o socials. També hi ha alguns textos en prosa, i apunts i notes de l’autora sobre qüestions literàries.

El fons també conté la documentació derivada de la participació de l’autora en concursos literaris, la publicació de la seva obra –prefacis, autobiografies inèdites, presentacions, dedicatòries, els propis llibres publicats–, les distincions rebudes, la seva participació en actes i en entitats culturals, la correspondència amb altres escriptors/es, mestres i amics literaris, textos rebuts d’altres escriptors/es i fotografies pròpies de la seva activitat com a escriptora.

En la secció del fons que reflecteix l’activitat personal d’Elvira Gràcia, trobem la correspondència de caire familiar, targetes de visita i documentació derivada de la seva participació en actes familiars o socials, així com les fotografies pròpies d’aquest àmbit.

Pel que fa a la breu secció dedicada a l’activitat memorial, hi ha un quadre retrat i unes memòries que va dictar sobre el seu periple a l’exili, el 1939.

Quant a l’activitat col·leccionista, cal destacar la de retalls de premsa sobre la seva activitat literària –que aconsegueixen aproximar-nos molt fidelment a la seva trajectòria com a escriptora– i la col·lecció de llibres –alguns dels quals foren donats amb la resta de documentació i que ens parlen dels interessos i autoformació de l’escriptora.

Sistema d’organització El fons d’Elvira Gràcia i Tomàs es regeix pel següent quadre de classificació:
 • A100     Activitat cultural
  • A101     Apunts i notes sobre literatura
  • A102     Textos literaris propis en vers
  • A103     Textos literaris propis en vers per a actes familiars o socials
  • A104     Textos literaris propis en prosa
  • A105     Participació en concursos literaris
  • A106     Publicació de l’obra pròpia
  • A107     Publicacions col·lectives amb obra pròpia
  • A108     Distincions rebudes
  • A109     Participació en actes culturals públics
  • A110     Correspondència derivada de l’activitat cultural
  • A111     Textos literaris rebuts o col·leccionats d'altres escriptors/es
  • A112     Participació en entitats culturals
  • A113     Fotografies soltes de l’activitat cultural
 • B100      Activitat social
  • B101     Correspondència derivada de l’activitat personal o social
  • B102     Targetes de visita i adreces de tercers
  • B103     Participació en actes familiars o socials
  • B103     Fotografies soltes de l’activitat personal o social
 • C100      Activitat memorial
  • C102     Memòries
  • C102     Retrats
 • D100     Col·lecció
  • D101     Escrits publicats sobre la seva activitat literària
  • D102     Altres escrits publicats del seu interès
  • D103     Llibres
Informació sobre avaluació, tria i eliminació

Tota al documentació objecte de la donació ha estat considerada de conservació permanent.

Tanmateix, el fons contenia nombroses còpies de poemes, cartes i altres documents dispersos en diferents unitats d’instal·lació originals, que ha calgut expurgar a mesura que s’anava reconstruint el sentit funcional de la documentació i s’anava instal·lant en unitats definitives.

Alhora, no es van inventariar les nombroses cintes de vídeo i d’àudio gravades de la televisió o la ràdio que inicialment Elvira Gràcia i Tomàs havia inclòs a la donació.

També s’han eliminat algunes unitats en què venia instal·lada originalment la documentació, com àlbums d’anelles, carpetes de plàstic o àlbums de fotografies, i els marcs d’alguns fotografies i diplomes, pel fet de tractar-se d’elements nocius per la conservació de la documentació a mig i llarg termini.

Increments No se’n preveuen: es tracta d’un fons tancat.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions d’accés Lliure accés.
Condicions de reproducció Els drets d’explotació pertanyen als hereus d’Elvira Gràcia i Tomàs.
Llengües i escriptures dels documents Castellà, entre 1970 i 1980, majoritàriament; català, 1980-2006, majoritàriament; francès, molt ocasionalment. Documentació mecanografiada i manuscrita a parts similars.
Característiques físiques i requeriments tècnics Documentació consultable en paper a la taula de consulta de l’Arxiu Municipal. Parcialment, consultable en suport electrònic a petició d’interessat.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es)

Gerard Fogueras i Cordero (2006-2007), tècnic extern al servei de l’Arxiu Municipal de Santa Cristina d’Aro. Jordi Gaitx i Moltó (2017), tècnic responsable de l’Arxiu Municipal de Santa Cristina d’Aro.

Gerard Fogueras elaborà, entre finals de 2006 i inici de 2007, una primera proposta de classificació i descripció.

Amb motiu del desè aniversari de la mort de l’escriptora, Jordi Gaitx, els mesos de febrer i març de 2017, va revisar exhaustivament tot el fons i n’establí el quadre de classificació definitiu, així com l’inventari dels expedients i documents que l’integren i la reubicació física de les diferents tipologies de la documentació en capses i carpetes més adients al seu format.

Fonts

El testimoni oral de la pròpia Elvira Gràcia i Tomàs, recollit entre 2006 i 2007. Els documents del propi fons d’Elvira Gràcia i Tomàs. El testimoni de Glòria Jara i Albertí, amiga personal de l’escriptora, recollit el 2017. Les biografies publicades als llibres Capsa de records i Vitralls de silenci.

Les dates extremes certes del fons s’han obtingut del poema en català “Tot el jorn pensant”, datat l’estiu de 1975 i documents de diferents sèries de l’any 2006. Tanmateix, els poemes en castellà semblen anteriors a 1975:  els atribuïm a l’any 1970.

Regles i convencions Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2007.

escanear0003

ANNEX: INVENTARI DEL FONS D’ELVIRA GRÀCIA I TOMÀS

Sèrie, número expedient, nom expedient, anys extrems:

 • A101     2000-0001           "Llibreta tipus A-Z titulada “Diccionari / Obres poètiques”, amb el registre dels llibres de la biblioteca pròpia i anotacions sobre el significat d'alguns termes"                          2000?    2006?
 • A101     2000-0002           Llibreta índex de les cintes de vídeo 1 a 100                                      
 • A101     2000-0003           Llibreta índex de les cintes de vídeo 101 a 240
 • A101     2001-0001           "Llibreta titulada "Saber viure", amb anotacions extretes de programes de TV, de lectures efectuades i altres notes diverses                          2001      2002
 • A102     1970-0001           Poemes solts, sense data, en castellà, agrupats sota el títol "Poesies per corregir"                        1970?    1990?
 • A102     1970-0002           Poemes solts, sense data, en català, agrupats sota el títol "Poesies per corregir"                           1970?    2005?
 • A102     1970-0003           Poemes solts, sense data, en francès, agrupats sota el títol "Poesies per corregir"                        1970?    1999
 • A102     1970-0004           Poemes solts, sense data, en castellà: "Poesías”                             1970?    1990?
 • A102     1975-0001           Llibreta de poemes en castellà, sense data (p. 4-69)                      1975?    1985?
 • A102     1975-0002           Poemes solts de 1975, en català                              1975      1975
 • A102     1980-0001           Poemes solts sense data, en català                        1980?    2005?
 • A102     1987-0001           Poemes solts de 1987-1989                        1988      1988
 • A102     1991-0001           Poemes solts de 1991-1999                        1991      1999
 • A102     1993-0001           Llibreta de poemes titulada "Poesies, plena, 1993"                        1993      1993
 • A102     1995-0001           Llibreta de poemes titulada "Poesies 1995-96 i 19.... Passat llibres"                        1995      1996
 • A102     1997-0001           Llibreta de poemes titulada "Poesies any 1997, Ales de lletra 1998-99. Haikus (2000) 1999"                               1997      2000
 • A102     2000-0001           Poemes solts de 2000-2003                        2000      2003
 • A102     2002-0001           Llibreta de poemes titulada "Poesies 2002 i  endavant"                               1983      2006
 • A102     2004-0001           Poemes 2004-2006                         2004      2006
 • A103     1988-0001           "Petites coses". Poemes per a actes familiars o socials entre 1988 i 2000                             1988               2000
 • A103     1995-0001           Poemes per a actes familiars o socials, sense data                          1995?    2005?
 • A103     2001-0001           Poemes per a actes familiars o socials entre 2001 i 2006                               2001      2006
 • A104     1970-0001           Textos literaris propis en prosa i en llengua castellana                  1970?    1980?
 • A104     1970-0002           Textos literaris propis en prosa i en llengua catalana                      1970?    2005?
 • A104     1985-0001           Textos literaris propis en prosa. Col·lecció de "Pensaments"                     1985?    1995?
 • A105     1989-0001           Participació en concursos literaris                           1989      2006
 • A106     1992-0001           Tries de poemes per a llibres, autobiografies, prefacis, presentacions de llibres, dedicatòries de llibres                            1992      2005
 • A106     Capsa de records            Autor: Gràcia Tomàs, Elvira         1992
 • A106     Brúixola poètica               Autor: Gràcia Tomàs, Elvira         1995
 • A106     Ales de lletra     Autor: Gràcia Tomàs, Elvira         1998
 • A106     No us ho diré pas tot…  Autor: Gràcia Tomàs, Elvira         2002
 • A106     Vitralls de silenci              Autor: Gràcia Tomàs, Elvira         2005
 • A107                     Recull de poemes del Raïm de poesia d'Artés i del Quicarell Poètic de Centelles. I col·laboració poètica amb el Departament de Treball                              1992
 • A107                     Recull de poemes del Raïm de poesia d'Artés i del Quicarell Poètic de Centelles. Vetllades poètiques XVI                        1993
 • A107                     Recull de poemes del Raïm de poesia d'Artés i del Quicarell Poètic de Centelles. II col·laboració poètica amb el Departament de Treball                               1994
 • A107                     Recull de poemes. 5è aniversari de les trobades poètiques. Racó poètic de Ràdio Palafrugell   1997
 • A107                     Recull de poemes del Raïm de poesia d'Artés. VIII col·laboració poètica amb el Departament de Treball                 1998
 • A107                     Hores poètiques de poetes gironins      1998
 • A107                     Recull de poemes. 6è aniversari de les trobades poètiques. Racó poètic de Ràdio Palafrugell   1998
 • A107                     Recull de poemes. 6è aniversari de les trobades poètiques. Racó poètic de Ràdio Palafrugell                  1999
 • A107                     Recull de poemes. 7è aniversari de les trobades poètiques. Racó poètic de Ràdio Palafrugell                  2000
 • A107                     Recull de poemes. 8è aniversari de les trobades poètiques. Racó poètic de Ràdio Palafrugell                  2001
 • A107                     Premis literaris Àncora  Autor: AA.DD.                  2001
 • A107                     Recull de poemes. 9è aniversari de les trobades poètiques. Racó poètic de Ràdio Palafrugell.  2002
 • A108                     Premis i medalles
 • A108     1989-0001           Distincions rebudes                       1989      2005
 • A108     1990-0001           Diplomes                            1990      1999
 • A109     1990-0001           Assistència a vetllades, presentacions i conferències                    1990      2006
 • A110     1988-0001           Correspondència derivada de l'activitat cultural, sense data                      1988?    2006?
 • A110     1988-0002           Correspondència derivada de l’activitat cultural 1988-1999                         1988      1999
 • A110     2000-0001           Correspondència derivada de l’activitat cultural 2000-2003                         2000      2003
 • A110     2004-0001           Correspondència derivada de l'activitat cultural                               2004      2004
 • A110     2005-0001           Correspondència derivada de l'activitat cultural                               2005      2005
 • A110     2006-0001           Correspondència derivada de l'activitat cultural                               2006      2006
 • A111     1988-0001           Textos literaris rebuts o col·leccionats d'altres escriptors/es, sense data                             1988?               2006?
 • A111     1988-0002           Textos literaris rebuts o col·leccionats d'altres escriptors/es, 1998-1999                              1988               1999
 • A111     2000-0001           Textos literaris rebuts o col·leccionats d'altres escriptors/es, 2000-2006                              2000               2006
 • A111     2000-0002           “Els sentiments escrits”, conjunt de poemes enviats per Gemma Gil"                  2000?    2005?
 • A111     2003-0001           Dossier de poemes de C. C. F., en francès, de 1998 a 2003                          2003      2003
 • A111     2006-0001           La orilla de la sombra                                                   2006
 • A112     1987-0001           Participació en entitats culturals                              1987?    2005
 • A113     1990-0001           Fotografies soltes de l'activitat cultural                 1990      2006
 • B101      1990-0001           Correspondència derivada de l’activitat personal o social, sense data                   1990      2001
 • B101      1990-0002           Correspondència derivada de l’activitat personal o social, 1990-2001                     1990?    2006?
 • B101      1993-0002           Àlbum amb felicitacions de Nadal, algunes amb poemes propis, dit “Nadales a Santa Cristina i Sant Feliu”                       1993      2005
 • B101      2003-0001           Correspondència derivada de l’activitat personal o social, 2003                                2003      2003
 • B101      2004-0001           Correspondència derivada de l’activitat personal o social, 2004                                2004      2004
 • B101      2005-0001           Correspondència derivada de l’activitat personal o social, 2005                                2005      2005
 • B101      2006-0001           Correspondència derivada de l’activitat personal o social, 2006                                2006      2006
 • B102      1980-0001           Targetes de visita i adreces                        1985?    2006?
 • B103      1991-0001           Participació en actes familiars o socials, sense data                        1991?    2006?
 • B103      1991-0002           Participació en actes familiars o socials, 1991-1999                          1991      1999
 • B103      2000-0001           Participació en actes familiars o socials, 2000-2006                          2000      2006
 • B104      1983-0001           Fotografies soltes de l’activitat personal o social                             1983      2006
 • C101      2000-     Preludis de l'èxode. Gener-juny 1940 [sic]. Mini novel·la”. Memòries dictades oralment a Glòria Jara.                               2000?    2005?
 • C102                   Quadre retrat
 • D101                   Escrits publicats sobre la seva activitat literària  , sense data
 • D101     1996-0001           Escrits publicats sobre la seva activitat literària 1996                       1996      1996
 • D101     1998-0001           Escrits publicats sobre la seva activitat literària 1998                       1998      1998
 • D101     2002-0001           Escrits publicats sobre la seva activitat literària 2002                       2002      2002
 • D101     2003-0001           Escrits publicats sobre la seva activitat literària 2003                       2003      2003
 • D101     2005-0001           Escrits publicats sobre la seva activitat literària 2005                       2005      2005
 • D101     2007-0001           Escrits publicats sobre la seva activitat literària 2007                       -              -
 • D102     Altres escrits publicats del seu interès
 • D103     El poema de l'Empordà (La Cançó del Vent).      Autor: Albert Serrano i Delclòs                 1985
 • D103     Nit de poetes. Homenatge a Joan Badia                              1999
 • D103     Nit de poetes. Homenatge a Joan Maragall                        2002
 • D103     Nit de poetes. Homenatge a Josep Pla                 1997
 • D103     Nit de poetes. Homenatge a Margarita Castanyer                          2004
 • D103     Nit de poetes. Homenatge a Rafael Masó                          1998
 • D103     Nit de poetes. Homenatge a Víctor Català                          2001
 • D103     Imatges de la Catalunya autònoma        Autor: Vallès, Edmon                                    1978
 • D103     Nit de poetes. Homenatge al Dr. Laureà Dalmau                             1996                      1996
 • D103     Quanta, quanta guerra…             Autor: Rodoreda, Mercè                                            1980
 • D103     Un cafè i altres narracions           Autor: Rodoreda, Mercè; Arnau, Carme (curadora)                                       1999
 • D103     Francesc Ferrer i Gironès. Un patriota al servei d'un poble         Autor: AA.DD.                                  2005
 • D103     Le Moyen Age  Autor: Le Goff, Jacques                                               1962
 • D103     Rome et les débuts du moyen age         Autor: Arondel, M; Bouillon, J; Rudel; J                                1962
 • D103     Episodis de la història de Llagostera       Autor: Cantó, Josep; Mascort, Antoni                                   2006
 • D103     Episodis de la història de Llagostera. Segles XVI-XVII     Autor: Cantó, Josep; Mascort, Antoni                                  2003
 • D103     Girona, grisa i negra després de 27 anys              ?                                             1999
 • D103     Reviure la Costa Brava  Autor: Sentís, Carles                                     2001
 • D103     Obres completes            Autor: Maragall, Joan                                   1981
 • D103     Antologia general de la poesia catalana                Autor: Castellet. J. M; Molas, J                                 1979
 • D103     El quadern gris. Una tria               Autor: Pla, Josep                                            1992
 • D103     Les muralles de Llagostera          Autor: Cantó, Josep; Mascort, Antoni                                   1999
 • D103     Poetes de l'Empordà     Autor: Ferrerós, Joan                                   1986
 • D103     Gramàtica Catalana i manual de sinònims            Autor: AA.DD.                                  1973
 • D103     José Ortega i Gasset. El imperativo de la modernidad   Autor: Gray, Rockwell                                  1994
 • D103     Josep Anselm Clavé i la seva època        Autor: Poblet, Josep M.                                              1973
 • D103     Diccionari manual ortogràfic de la llengua catalana          Autor: AA.DD.                                  1989
 • D103     La cultura contemporánea en Catalunya              Autor: Vallès, Edmon                                    1977
 • D103     Costums i tradicions catalanes  Autor: Capmany, Aureli                                               1982
 • D103     Història del Monestir de Sant Feliu de Guíxols  Autor: Cervera, Josep M.                                           1981     

[1] Les unitats d’instal·lació normalitzades són de 0,10 ml.

Twitter

Facebook Ajuntament