Projectes definitius (Pendents execució)

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (2021_823_2021_823_2021823 DIAGNOSI I MEMÒRIA TÈCNICA_ARDENYA_firmat.pdf)2021_823_2021_823_2021823 DIAGNOSI I MEMÒRIA TÈCNICA_ARDENYA_firmat.pdf[ ]1149 kB
Descarregar aquest arxiu (E117.5 - 6_2020 Memòria millora ferm diversos carrers signat.pdf)E117.5 - 6_2020 Memòria millora ferm diversos carrers signat.pdf[ ]817 kB
Descarregar aquest arxiu (M. VALORADA acces Romanya tot.pdf)M. VALORADA acces Romanya tot.pdf[ ]3502 kB
Descarregar aquest arxiu (Memoria Valorada  Millora Av. Esglesia-SIGNADA.pdf)Memoria Valorada Millora Av. Esglesia-SIGNADA.pdf[ ]2262 kB
Descarregar aquest arxiu (Memòria Valorada - Jardineres SIGNAT.pdf)Memòria Valorada - Jardineres SIGNAT.pdf[ ]629 kB
Descarregar aquest arxiu (Memòria valorada accés aparcament escola Pedralta signada.pdf)Memòria valorada accés aparcament escola Pedralta signada.pdf[ ]2146 kB
Descarregar aquest arxiu (Memòria Valorada Carrilet signada.pdf)Memòria Valorada Carrilet signada.pdf[ ]2632 kB
Descarregar aquest arxiu (Memoria valorada millora ferms carrers santa cristina.pdf)Memoria valorada millora ferms carrers santa cristina.pdf[ ]1131 kB
Descarregar aquest arxiu (Memòria valorada mur crta GI-662 cantonada camí Fondo, núm. 10.pdf)Memòria valorada mur crta GI-662 cantonada camí Fondo, núm. 10.pdf[ ]3444 kB
Descarregar aquest arxiu (Memoria valorada per a l’adequació d’habitatge a l’edifici La Teulera.pdf)Memoria valorada per a l’adequació d’habitatge a l’edifici La Teulera.pdf[ ]5991 kB
Descarregar aquest arxiu (Memòria valorada per la millora del ferm a l’Avinguda de Roca de Malvet de Santa Cristina d’Aro signat.pdf)Memòria valorada per la millora del ferm a l’Avinguda de Roca de Malvet de Santa Cristina d’Aro signat.pdf[ ]1241 kB
Descarregar aquest arxiu (Memòria valorada renovació d'aigua potable al carrer dels Ametllers.pdf)Memòria valorada renovació d'aigua potable al carrer dels Ametllers.pdf[ ]1870 kB
Descarregar aquest arxiu (Memoria valorada-CEIP Pedralta_reforma vestuaris.pdf)Memoria valorada-CEIP Pedralta_reforma vestuaris.pdf[ ]924 kB
Descarregar aquest arxiu (MEMORIA VALORADADA REPARACIONS CAMI signada.pdf)MEMORIA VALORADADA REPARACIONS CAMI signada.pdf[ ]7905 kB
Descarregar aquest arxiu (Modificació 1 MEMORIA VALORADAD REPARACIONS CAMI signada.pdf)Modificació 1 MEMORIA VALORADAD REPARACIONS CAMI signada.pdf[ ]3140 kB
Descarregar aquest arxiu (Projecte constructiu  millora de ferms a diversos carrers TM Sant Cristina d’Aro.pdf)Projecte constructiu millora de ferms a diversos carrers TM Sant Cristina d’Aro.pdf[ ]17789 kB
Descarregar aquest arxiu (Projecte de reparació del forjat d’un balcó situat a travessia Camp Bach 9 .pdf)Projecte de reparació del forjat d’un balcó situat a travessia Camp Bach 9 .pdf[ ]3493 kB
Descarregar aquest arxiu (Projecte de substitució de gespa.pdf)Projecte de substitució de gespa.pdf[ ]0 kB
Descarregar aquest arxiu (Projecte Skate.pdf)Projecte Skate.pdf[ ]6054 kB
Descarregar aquest arxiu (PROJECTE VORERES_2016.pdf)PROJECTE VORERES_2016.pdf[ ]4606 kB
Descarregar aquest arxiu (Reparacions ferm Roca de Malvet.pdf)Reparacions ferm Roca de Malvet.pdf[ ]5669 kB
Descarregar aquest arxiu (MEMORIA VALORADA EQUIP CLORACIO.pdf)Memòria valorada per a la instal•lació d'equips d'electròlisi salina a la pisc[ ]966 kB
Descarregar aquest arxiu (Projecte divisió d'una nau per a usos provisionals.compressed.pdf)Projecte de divisió d'una nau per a usos provisionals al camí Ral[ ]8215 kB
Descarregar aquest arxiu (3. Projecte i annex 2aFASE.pdf)Projecte d'ampliació d'instal•lació del sistema de vídeovigilància a via publi[ ]10754 kB

Facebook

Instagram

Twitter