Projectes en informació pública

Aprovació inicial de l’inventari i projecte executiu de l’enllumenat públic exterior del municipi de Santa Cristina d’Aro

En data 09/12/2022 ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona l'anunci d'aprovació inicial del l’inventari i projecte executiu de l’enllumenat públic exterior del municipi de Santa Cristina d’Aro.

El termini d'informació pública comença el dia 12/12/2022 i finalitza el 24/01/2023.

Podeu accedir a l’inventari i projecte executiu esmentat mitjançant l’enllaç de OneDrive que tot seguit es detalla:

E115.3 2022-0007

 

Aprovació inicial del Text refós de redacció del projecte i direcció de les obres de rehabilitació estructural i redistribució de l’edifici annex a l’oficina de turisme destinat a sanitaris a Santa Cristina d’Aro

En data 24/10/2022 ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona l'anunci d'aprovació inicial del Text refós de redacció del projecte i direcció de les obres de rehabilitació estructural i redistribució de l’edifici annex a l’oficina de turisme destinat a sanitaris a Santa Cristina d’Aro presentat en data 16 de setembre de 2022 (RE6558/2022).

El termini d'informació pública comença el dia 25/10/2022 i finalitza el 07/12/2022.

Podeu accedir al Text refós del projecte esmentat mitjançant l’enllaç de OneDrive que tot seguit es detalla:

Text Refos Projecte E117.5 11-2021