Projectes en informació pública

Adjunts:
Accedir a aquesta URL (https://santacristina.cat/attachments/20071_PS_Pontets_Canyet_Rosamar_sg.pdf)20071_PS_Pontets_Canyet_Rosamar_sg.pdf[ ]0 kB
Descarregar aquest arxiu (20210517085250_2021_4136_Proj.soterrament enllumenat Barri Patronat 2 - signat.pdf)20210517085250_2021_4136_Proj.soterrament enllumenat Barri Patronat 2 - signat.pdf[ ]0 kB
Descarregar aquest arxiu (20210601131548_2021_4573_4759V.3-IP-21.031-PROJECTE_BALDIRI_REIXACH_-_VISAT.pdf)20210601131548_2021_4573_4759V.3-IP-21.031-PROJECTE_BALDIRI_REIXACH_-_VISAT.pdf[ ]5197 kB
Descarregar aquest arxiu (2021_6688_2021_6688_projecte_JSCR-2120-URB_v3_s.pdf)2021_6688_2021_6688_projecte_JSCR-2120-URB_v3_s.pdf[ ]0 kB
Descarregar aquest arxiu (2021_7359_2021_7359_ProjectefotovolaicSTACRISTINAARO_SERVEISSOCIALS21_9_21_VISAT_compressed.pdf)2021_7359_2021_7359_ProjectefotovolaicSTACRISTINAARO_SERVEISSOCIALS21_9_21_VISAT_compressed.pdf[ ]3567 kB
Accedir a aquesta URL (https://santacristina.cat/attachments/basic_biblioteca.pdf)basic_biblioteca.pdf[ ]0 kB
Descarregar aquest arxiu (E117.5 2021-0003 Projecte estació recàrrega vehicles elèctrics signat.pdf)E117.5 2021-0003 Projecte estació recàrrega vehicles elèctrics signat.pdf[ ]7011 kB
Descarregar aquest arxiu (E117.5-7-2020 Projecte instal.lació àrea autocaravanes signat.pdf)E117.5-7-2020 Projecte instal.lació àrea autocaravanes signat.pdf[ ]5992 kB
Descarregar aquest arxiu (Memoria reparacio ACS.pdf)Memoria reparacio ACS.pdf[ ]1671 kB
Descarregar aquest arxiu (Memoria reparacio parket pavelló municipal.pdf)Memoria reparacio parket pavelló municipal.pdf[ ]849 kB
Descarregar aquest arxiu (Memoria utilització àrid reciclat dels residus construcció.pdf)Memoria utilització àrid reciclat dels residus construcció.pdf[ ]982 kB
Descarregar aquest arxiu (Memoria valorada arids reciclats 2021 signat.pdf)Memoria valorada arids reciclats 2021 signat.pdf[ ]2952 kB
Descarregar aquest arxiu (Projecte  enderroc porxo parcel·la 113 Les Teules II.pdf)Projecte enderroc porxo parcel·la 113 Les Teules II.pdf[ ]988 kB
Descarregar aquest arxiu (Projecte bàsic i executiu del nou skatepark.pdf)Projecte bàsic i executiu del nou skatepark.pdf[ ]0 kB
Descarregar aquest arxiu (PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE CAMINS MUNICIPALS A SANTA CRISTINA D'ARO jun20 signat.pdf)PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE CAMINS MUNICIPALS A SANTA CRISTINA D'ARO jun20 signat.pdf[ ]11218 kB
Descarregar aquest arxiu (PROJECTE D’ENDERROC D’UNA AMPLIACIÓ EXISTENT, SITUADA AL CARRER SANT BALDIRI,13. (PARCEL·LA 88 DE L’URBANITZACIÓ MAS TREMPAT.pdf)PROJECTE D’ENDERROC D’UNA AMPLIACIÓ EXISTENT, SITUADA AL CARRER SANT BALDIRI,13. (PARCEL·LA 88 DE L’URBANITZACIÓ MAS TREMPAT.pdf[ ]3464 kB
Descarregar aquest arxiu (Projecte enderroc volums annexos edif. c.Alsina 6.pdf)Projecte enderroc volums annexos edif. c.Alsina 6.pdf[ ]625 kB
Descarregar aquest arxiu (Projecte obertura i manterniment franges perimetrals prevencio.pdf)Projecte obertura i manterniment franges perimetrals prevencio.pdf[ ]6496 kB
Accedir a aquesta URL (https://santacristina.cat/attachments/Projecte_enderroc_placa_Braus_nau_castellers.pdf)Projecte_enderroc_placa_Braus_nau_castellers.pdf[ ]0 kB
Descarregar aquest arxiu (PS_Adequacio d un tram del Torrent Mora a Sant.pdf)PS_Adequacio d un tram del Torrent Mora a Sant.pdf[ ]11987 kB
Descarregar aquest arxiu (00 Tot projecte passera.pdf)Passarel·la Riera de Malvet[ ]15954 kB
Descarregar aquest arxiu (2018_7027_2018_7027_PROJECTE BASIC I EXECUTIU OFICINA CARRILET_SIGNAT (1).pdf)Projece bàsic i executiu Oficina Turisme-Termini exposició pública fins 24/1/19[ ]12461 kB
Descarregar aquest arxiu (NInxols.pdf)Projecte ampliació cementiri municipal[ ]3404 kB
Accedir a aquesta URL (https://santacristina.cat/attachments/DUN_ProjEXElocalSantaCristina_v2_s_A3.pdf)Projecte executiu (Banc d’aliments i Local de Joves), situat Travessia Camp Bach[ ]0 kB

Facebook

Instagram

Twitter