Projectes en informació pública

Aprovació inicial del Projecte executiu de millora del ferm de diversos carrers de Santa Cristina d’Aro

En data 09/09/2022 ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 173 l'edicte d'aprovació inicial del Projecte executiu de millora del ferm de diversos carrers de Santa Cristina d’Aro presentat en data 31 d’agost de 2022. Es fa saber, que el termini d'informació pública és de 30 dies hàbils, a comptar des del dia 12/09/2022 fins al 24/10/2022.

Podeu accedir al Projecte executiu mitjançant l'enllaç següent:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=379584&idens=1718120002