Retorn escolar, voluntari, 1 de juny

El departament d’Educació de la Generalitat va presentar ahir el pla de reobertura, per al proper 1 de juny, d'aquelles escoles i instituts que es trobin dins de regions sanitàries en la segona fase de desescalada. No es tracta, però, de reprendre el curs presencialment, sinó d'oferir l'assistència «de manera voluntària» i en grups reduïts a aquells alumnes que finalitzin una etapa educativa (6è de Primària, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat), així com també un «servei personalitzat a l'alumne que li calgui», segons va explicar, ahir, el conseller, Josep Bargalló. A més, també va avançar l’organització i funcionament dels centres i els estudis del proper curs, 2020-2021.

El curs escolar 2019-2020, com estava previst, acabarà el 19 de juny. Però no es reprendrà de forma tradicional, sinó telemàticament, segons marca el pla. El llindar màxim d'alumnes per aula ve determinada segons l'etapa: 5 a les llars d'infants (els petits de menys de 12 mesos tenen prohibida l'assistència per vulnerabilitat del seu sistema immunitari); 13 pels grups d'Educació Infantil i Primària; i, finalment, 15 per a Educació Secundària Obligatòria (ESO) i ensenyaments postobligatoris (cicles formatius i Batxillerat). D'altra banda, també preveu organitzar atenció personalitzada i grups reduïts per a tasques de reforç per aquells alumnes que, sigui quin sigui el nivell, es cregui oportú i necessari.

La Generalitat, però, descarta l'obertura del servei de menjador durant la recta final del curs. Pel que fa al transport escolar, només es permetrà «en casos específics i necessaris», on s'aplicaran les mesures existents en el transport públic. També cal tenir en compte que les escoles d'educació especial no estan incloses a aquest pla i segons afirma el propi departament d'Educació, estan treballant en un pla específic, que es «concretarà properament», tant pel final d'aquest curs com pel vinent, ajustat a la vulnerabilitat del seu alumnat.

Els centres educatius s'hauran d'organitzar sense comptar amb l'assistència presencial dels professionals que formen part de grups de risc: els de més de 60 anys d'edat, dones embarassades, i aquells que pateixen malalties cròniques.
El pla indica fer les entrades i sortides del centre de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. A més, s'assenyala com a recomanació que pares i mares no accedeixin a l'interior del recinte escolar. També es contempla el rentat de mans durant les hores en què s'estigui al centre, amb dispensadors de solució hidroalcohòlica col·locats a diferents punts estratègics, com ara passadissos, menjador, etc.
Pel que fa a les mascaretes, la recomanació és que tant alumnat com docents en portin quan no es pugui garantir la distància de seguretat.

 

Curs 2020-2021

De cares al curs 2020-2021, un cop fora de l’estat d’alarma i de les fases de desescalada, l’assistència a les activitats lectives haurà de retornar a la seva obligatorietat. Per tant, tenint sempre en compte les mesures d’higiene i seguretat, cal plantejar noves mesures organitzatives, de funcionament i curriculars que tinguin en compte tots els espais de cada centre. Això vol dir preveure tant els espais que fins ara acollien grups/classe com els que tenien una altra utilitat, per la seva reconversió en espai docent que aculli grups de 13 alumnes màxim a infantil i primària i 15 a secundària i a d’altres estudis. També cal tenir en compte la condició de vulnerabilitat acreditada pels serveis mèdics i de prevenció de riscos laborals del personal docent i d’administració i serveis.

Així, el mes de juny Educació trametrà als centres orientacions per tal que elaborin un pla de contingència amb noves fórmules organitzatives per garantir la màxima presencialitat possible de tot l’alumnat en cada moment del període lectiu. El pla determinarà les mesures a prendre en cas d’un hipotètic rebrot de la pandèmia que obligui a algun tancament puntual de centres, en especial pel que fa a la garantia de la connectivitat de l’alumnat i als seus recursos pedagògics, en qualsevol format.

Enllaç Pla d’obertura: http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/notes-premsa/nota-premsa/?id=385981

 

plareoberturaescolar01