Mascareta obligatòria

El Ministeri de Sanitat de l’Estat espanyol aprova una ordre que fa obligatori l’ús de mascaretes entre la població de 6 anys en endavant en espais públics, fins i tot al carrer, sempre que no sigui possible mantenir la distància de seguretat de dos metres. Aquesta ordre, que entrarà en vigor demà dijous, després que ja s’ha publicat al BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) inclou una important novetat: s'eximeix del seu ús als menors de sis anys, si bé segueix sent “recomanable el seu ús per a la població infantil d'entre tres i cinc anys”. Sanitat defensa ara l'ús generalitzat de mascaretes per part de la població general per reduir la transmissió de virus: “Està justificat no només per la seva alta transmissibilitat, sinó també per la capacitat que han demostrat les mascaretes per bloquejar l'emissió de gotes infectades, molt important quan no és possible mantenir la distància de seguretat”.

Pel que fa als llocs en el que s'han de dur les màscares, l'ordre ministerial indica que serà obligatori “a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic”, però “sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres”. La norma estarà en vigor durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues . Com també queda clar que l'ús de la màscara no ha de ser substituït per altres elements com mocadors o pantalles. Segons l'ordre, les màscares han de ser “preferentment higièniques i quirúrgiques”, i han de col·locar-se per “que cobreixi nas i boca”.

Fins al moment, el Govern espanyol recomanava que l'ús d'aquestes peces no les utilitzessin els menors de tres anys, pels problemes per a la normal respiració que podien implicar, però en l'ordre ministerial ha decidit elevar l'edat mínima obligatòria per a portar-les, probablement en atenció a les últimes dades científiques que assenyalen que la transmissió i el nivell de contagi entre els menors és molt inferior que entre els adults. Així i tot, Sanitat segueix recomanant l'ús de les màscares també per als menors d'entre tres i cinc anys , però eximeix de la seva obligatorietat.

 

Excepcions

A part de l’edat mínima, la norma estableix més excepcions a l'ús de les màscaretes. Així, podran lliurar-se de fer-les servir les persones que presentin “algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta”, o els que “l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització”.

També podran prescindir-ne “els que en el desenvolupament d'activitats en què, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús”, o per causa de “força major o situació de necessitat”. La vaguetat d'aquestes condicions fa que no quedin clares moltes de les qüestions que s'han plantejat els últims dies com a conseqüència de l'anunciada obligatorietat, com el seu ús entre els esportistes .

Foto: Ajuntament de SCA

mascaretes00