DNI caducats, prorrogats 1 any

La Subdelegació del Govern a Girona informa que els DNI que caduquin en el període comprès des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, el 14 de març passat, queden prorrogats per un any, fins al 13 de març de 2021. És una mesura recollida en el Real Decreto-Llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del del coronavirus Covid-19, aprovat ahir dimarts pel Consell de Ministres.

El text legal també indica que "la pròrroga de la validesa del document nacional d'identidad permetrà que es puguin renovar, de conformitat amb el procediment actual, els certificats reconeguts incorporats al mateix per igual període".

Facebook

Instagram

Twitter