Mascaretes i guants d’un sòl ús, al rebuig

Les mascaretes i els guants d’un sol ús, que han passat a formar part dels nous residus que es produeixen amb la pandèmia del coronavirus Covid-19, s’han de dipositar al contenidor del rebuig. No es recomana llençar-los a la paperera, ja que poden volar amb el vent i dipositar-se al terra.

Pel que fa als envasos de les solucions hidroalcohòliques, un altre nou residu que es genera durant aquesta crisi sanitària, s’han de llençar al contenidor groc.

Es demana a la ciutadania la seva implicació i col·laboració per poder fer una bona gestió d’aquests residus, tant per seguretat sanitària com per garantir el seu òptim tractament.

residus guants amscaretes

Facebook

Instagram

Twitter