caenfrdeitptrues

Informació sobre neteja i desinfecció

Informació sobre la neteja i la desinfecció en establiments i locals, espais exteriors, amb ozó o residències, a més de recomanacions sobre la desinfecció en centres històrics i espais i bens patrimonials

- Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf

- Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf

- Tractaments de desinfecció de l’aire amb ozó: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/Tractaments-desinfeccio-aire-ozo.pdf

- Neteja i desinfecció en residències geriàtriques: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-residencies-geriatriques.pdf

Destaquem la incorporació a les notes de desinfecció en establiments i locals i de desinfecció en espais exteriors, d’unes recomanacions sobre la desinfecció en centres històrics i espais i bens patrimonials. Així mateix us fem arrribar l'enllaç dels àmbits d'actuació del Servei de Protecció de la Salut de l'Agència de Salut Públca de Catalunya (APSCAT) en la qual podeu trobar informació del vostre interès. http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/proteccio_salut/

nuclisantacristina100

Twitter

Facebook Ajuntament