Guia de l’habitatge durant Covid-19

Arran de l’Estat d’alarma decretat pel Govern espanyol a causa de la pandèmia del coronavirus Covid-19, i per tal de resoldre els dubtes més habituals sobre les dificultats per pagar l’habitatge, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha creat la Guia d’Habitatge: mesures urgents durant el Covid-19. La guia contesta un total de 27 preguntes considerades de les més freqüents, però, a més ajuda a conèixer quines condicions cal tenir per optar a una moratòria del lloguer, quin perfil correspon a un gran tenidor o com accedir a un microcrèdit bancari sense interès.

Podeu consultar totes les mesures en matèria d’habitatge a través d’aquest enllaç:

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/!ut/p/z1/jYy9DoJAEIR7noKGelc9DZQkJgixMFbHNmY9L3iKnMiBPr6EkBgsjFPMT_ENkOf73iCQfe3HaP8mUMWdKdgZW3EJEnJaHcJdlGxCMd_iPhMYL9N1koZigSggG8CR_9xM-2BAv5_kiE3574DcXOqaYiBlK6dfDiSfleIAn_oYICvXcmkcuwBvumkfulG2M6dZBPcr5W-yNwBe/

En la mateixa línia, la Direcció General de Joventut (DGJ) ha reforçat l’assessoria d’habitatge per a joves, en línia i gratuïta, per orientar les persones joves que tinguin dificultats o no puguin fer front a les despeses de l’habitatge -ja sigui en règim de lloguer com de compra- derivades de la pèrdua d’ingressos. Amb aquest servei, els i les joves podran adreçar qualsevol consulta a personal expert sobre les possibilitats d’ajornar els pagaments i demanar microcrèdits bancaris, o sobre els seus drets de continuar residint a l’habitatge malgrat hi hagués una extinció del contracte de lloguer o un judici de desnonament.

Podeu fer les vostres consultes a través d’aquest formulari:

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/assessorament-en-linia.-habitatge/

Guia Habitatge Jove 1

Guia Habitatge Jove 2

Guia Habitatge Jove 3

Guia Habitatge Jove 4

Guia Habitatge Jove 5

Guia Habitatge Jove 6

Guia Habitatge Jove 7

Guia Habitatge Jove 8

Guia Habitatge Jove 9

Guia Habitatge Jove 10

Guia Habitatge Jove 11

Guia Habitatge Jove 12Guia Habitatge Jove 13

Guia Habitatge Jove 14

 

Facebook

Instagram

Twitter