• Inici
  • Actualitat
  • Prohibició d’encendre fogueres en les revetlles de Sant Joan i de Sant Pere

Prohibició d’encendre fogueres en les revetlles de Sant Joan i de Sant Pere


La Direcció General de Boscos i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya ha informat que en els municipis declarats d’alt Risc d’Incendis com és el cas de Santa Cristina d’Aro, només s’autoritzaran fogueres de Sant Joan i Sant Pere, qualsevol tipus d’activitat de pirotècnia (castell de focs, petards, correfocs), fogonet de gas, flama del Canigó/torxes i falles a sol·licituds presentades en nom de l’Ajuntament o activitats econòmiques, d’associacions o col·lectius, sempre que tinguin el vist i plau de l’Ajuntament. No s’autoritzaran sol·licituds fetes a nom de particulars.

Per aquest motiu:

  • Queda prohibida l’encesa de fogueres per a les properes revetlles de Sant Joan i Sant Pere en tot el terme municipal.
  • Queda restringit el llançament de petards i altres articles pirotècnics en espais que estiguin a una distància mínima de 500 metres d’una massa forestal, i queda prohibit en tota la resta del terme municipal. El llançament de coets queda prohibit en tot el terme municipal.“

 foguera