POSSIBLES AFECTACIONS EN LA RECEPCIÓ DEL SENYAL TDT


L'empresa "Llega 700" ens ha fet arribar un comunicat indicant que el servei mòbil de nova generació sobre la banda de freqüència de 800 i 700 MHz dels principals operadors mòbils es trobarà disponible al nostre municipi pròximament.

La prestació d'aquests serveis poden comportar l'aparició de determinades afectacions en la recepció del senyal de TDT.

Per solucionar aquestes possibles afectacions, l'empresa "Llega 700" posa a disposició de la ciutadania un telèfon d'atenció gratuïta i una pàgina web per contactar-hi:

Telèfon: 900 833 999
Web: www.llega700.es

Personal tècnic qualificat es desplaçarà on s'hagi detectat l'afectació i procedirà a executar les tasques de condicionament necessàries per a solucionar-la, de forma gratuïta.

Si detecteu alguna interferència, contacteu-hi!

Servei gratuït fins al 31 de gener de 2023, moment en què finalitzarà el termini per a sol·licitar actuacions gratuïtes.banda 700