caenfrdeitptrues

PRÒRROGA RESTRICCIÓ MOBILITAT NOCTURNA

S'allarga durant 15 dies més, la restricció de la mobilitat nocturna amb aplicació a partir del 9 de novembre.

Els recordem que es prohibeix la sortida del domicili des de les 22h a les 6h.

Les excepcions a la mobilitat són les següents:

  • Assistència sanitària d'urgència
  • Desplaçament per anar i tornar de treballar (cal un certificat de l'empresa)
  • Tornada al domicili des de centres educatius o activitats culturals permeses
  • Desplaçaments de professionals i personal per a serveis essencials, sanitaris i socials
  • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, discapacitats o especialment vulnerables per motius inajornables
  • Actuació urgent davant òrgans judicials
  • Retorn al lloc de residència habitual després d'un viatge
  • Cura d'animals de companyia, individualment i el temps imprescindible (de les 4h a les 6h)
  • Desplaçament per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents
  • Altres causes de força major o necessitat justificada

EmYIoSxWMAYzzT9

 

Tota la informació del Coronavirus al web de la GENERALITAT i al web de SALUT

Twitter

Facebook Ajuntament