caenfrdeitptrues

Àrea de Serveis Socials

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. 

Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar.

Els Serveis Socials d’Atenció Primària estan formats per un equip multidisciplinari, en el cas del municipi de Santa Cristina d’Aro consta de tècniques formades en Treball Social, Educació Social i Psicologia.

 

Què fem?

 • Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets, els recursos socials i les actuacions socials a què poden tenir accés.
 • Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en el territori.
 • Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu entorn o d’altres serveis.
 • Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal i revisar-ho quan sigui necessari.
 • Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
 • Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.
 • Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació social de les persones en situació de risc.
 • Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència.
 • Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
 • Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, com els d’atenció diürna i residencial.
 • Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
 • Gestionar la tramitació de recursos, serveis i prestacions econòmiques.
 • Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.
 • Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis socials.
 • Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.

 

Atenció Social Bàsica

L’equip de serveis socials de Santa Cristina d’Aro ofereix atenció i acompanyament  a persones i famílies en situació de risc per tal de millorar la seva qualitat de vida. Totes les persones tenen dret a accedir als serveis socials d’atenció social bàsica, especialment les persones amb:

 

 

Problemàtiques d’habitatge

Problemàtiques d’habitatgePer aquelles persones i/o famílies que es troben amb una problemàtica d’habitatge, els serveis socials de Santa Cristina d’Aro compten amb un conjunt de serveis i prestacions que ofereixen orientació,…

Continuar llegint

Subscriure's

Subscriu-te als butlletins de l'Ajuntament i rebràs les notícies al teu correu electrònic...

Twitter

Facebook Ajuntament