caenfrdeitptrues

Ordenances Fiscals

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (01 ORDENANÇA GENERAL GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ.pdf)01 ORDENANÇA GENERAL GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ.pdf273 kB
Descarregar aquest arxiu (02 ORDENANÇA SOBRE BENS IMMOBLES.pdf)02 ORDENANÇA SOBRE BENS IMMOBLES.pdf142 kB
Descarregar aquest arxiu (03 ORDENANÇA SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.pdf)03 ORDENANÇA SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.pdf140 kB
Descarregar aquest arxiu (04 ORDENANÇA SOBRE IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.pdf)04 ORDENANÇA SOBRE IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.pdf140 kB
Descarregar aquest arxiu (05 ORDENANÇA SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.pdf)05 ORDENANÇA SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.pdf199 kB
Descarregar aquest arxiu (06 ORDENANÇA PER LA TAXA D'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.pdf)06 ORDENANÇA PER LA TAXA D'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.pdf120 kB
Descarregar aquest arxiu (07 ORDENANÇA PER LA TAXA DE TRAMITACIÓ DE DECLARACIONS, COMUNICACIONS, LLICÈNCIES I AUTORITZ  D'ACTIVITATS.pdf)07 ORDENANÇA PER LA TAXA DE TRAMITACIÓ DE DECLARACIONS, COMUNICACIONS, LLICÈNCIES I AUTORITZ D'ACTIVITATS.pdf147 kB
Descarregar aquest arxiu (08 ORDENANÇA PER LA TAXA PER LLICÈNCIES, COMUNICACIONS I GESTIÓ URBANISTIQUES .pdf)08 ORDENANÇA PER LA TAXA PER LLICÈNCIES, COMUNICACIONS I GESTIÓ URBANISTIQUES .pdf152 kB
Descarregar aquest arxiu (09 ORDENANÇA PER LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS.pdf)09 ORDENANÇA PER LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS.pdf131 kB
Descarregar aquest arxiu (10 ORDENANÇA REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS.pdf)10 ORDENANÇA REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS.pdf133 kB
Descarregar aquest arxiu (11 ORDENANÇA IMPOST SOBRE ACTITIVATS ECONÒMIQUES.pdf)11 ORDENANÇA IMPOST SOBRE ACTITIVATS ECONÒMIQUES.pdf127 kB
Descarregar aquest arxiu (12 ORDENANÇA PER LA TAXA UTILITZACIÓ DOMINI PÚBLIC LOCAL.pdf)12 ORDENANÇA PER LA TAXA UTILITZACIÓ DOMINI PÚBLIC LOCAL.pdf132 kB
Descarregar aquest arxiu (13 ORDENANÇA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI D'ESCORXADOR.pdf)13 ORDENANÇA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI D'ESCORXADOR.pdf117 kB
Descarregar aquest arxiu (14 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL .pdf)14 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL .pdf184 kB
Descarregar aquest arxiu (15 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DESLS SERVEIS D'UTILITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS MUNICIPALS.pdf)15 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DESLS SERVEIS D'UTILITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS MUNICIPALS.pdf191 kB
Descarregar aquest arxiu (16 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TREBALLADORA FAMILIAR.pdf)16 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TREBALLADORA FAMILIAR.pdf121 kB
Descarregar aquest arxiu (17 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DE RECOLLIDA D'ANIMALS.pdf)17 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DE RECOLLIDA D'ANIMALS.pdf166 kB
Descarregar aquest arxiu (18 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL.pdf)18 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL.pdf137 kB
Descarregar aquest arxiu (19 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA MUNICIPAL.pdf)19 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA MUNICIPAL.pdf132 kB
Descarregar aquest arxiu (20 ORDENANÇA PER LA UTILITZACIÓ O APROFITAMENT DEL DOMINI PUBLIC PER EMPRESES TELEFONIA MOBIL.pdf)20 ORDENANÇA PER LA UTILITZACIÓ O APROFITAMENT DEL DOMINI PUBLIC PER EMPRESES TELEFONIA MOBIL.pdf121 kB
Descarregar aquest arxiu (21 ORDENANÇA PER LA TAXA DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS.pdf)21 ORDENANÇA PER LA TAXA DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS.pdf118 kB
Descarregar aquest arxiu (22 ORDENANÇA PER LA TAXA DEL SERVEI DE CEMENTIRI.pdf)22 ORDENANÇA PER LA TAXA DEL SERVEI DE CEMENTIRI.pdf122 kB
Descarregar aquest arxiu (23 ORDENANÇA PER LA TAXA D'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES.pdf)23 ORDENANÇA PER LA TAXA D'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES.pdf137 kB
Descarregar aquest arxiu (24 ORDENANÇA PER LA TAXA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.pdf)24 ORDENANÇA PER LA TAXA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.pdf97 kB
Descarregar aquest arxiu (25 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA DE MÚSICA.pdf)25 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA DE MÚSICA.pdf136 kB
Descarregar aquest arxiu (26 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COMPROVACIÓ GRAU D'ALCOHOL.pdf)26 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COMPROVACIÓ GRAU D'ALCOHOL.pdf118 kB
Descarregar aquest arxiu (27 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VIDEOVIGILÀNCIA.pdf)27 ORDENANÇA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VIDEOVIGILÀNCIA.pdf121 kB

Subscriure's

Subscriu-te als butlletins de l'Ajuntament i rebràs les notícies al teu correu electrònic...

Twitter

Facebook Ajuntament